Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Per 1 februari vervalt de mogelijkheid van een digitale ALV

NOC*NSF16 jan. 2023

Vanaf 1 februari is het voor verenigingen niet meer toegestaan om een digitale ALV te organiseren. Tenzij deze mogelijkheid in de statuten van de club is vastgelegd. Dat geldt ook voor de hybride vorm, waarbij een deel van de leden fysiek aanwezig is en ander een deel digitaal.

Vanwege de coronacrisis was een tijdelijke wet in werking gesteld die het mogelijk maakte om de ALV volledig elektronisch te laten plaatsvinden, ook als de wet of statuten dit eigenlijk niet toestaan. Een aantal voorzieningen in deze wet worden per 1 februari niet verlengd. Het gaat onder andere om de mogelijkheid tot het houden van digitale ALV’s.

Dit betekent dat het vanaf die datum alleen mogelijk is om de ALV elektronisch te houden als dat in de statuten van de vereniging is vastgelegd. Als de vereniging ook in de toekomst de mogelijkheid wil hebben om een ALV (deels) digitaal te houden, dan is het van belang om de statuten te wijzigen. Deze wijziging kan worden meegenomen in de verplichte statutenwijziging als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021.

Naast het organiseren van een digitale ALV gaf de tijdelijke wet ook de mogelijkheid om de termijn voor goedkeuring van de financiële stukken met vier maanden te verlengen. Ook deze voorziening vervalt per 1 februari.


NOC*NSF 16 jan. 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: