Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Let op: de Sport Risico Inventarisatie en Evaluatie is vernieuwd

NOC*NSF11 jan. 2023

Heeft uw club werknemers in dienst? Let dan op, want de Sport Risico Inventarisatie en Evaluatie (Sport RI&E) is onlangs vernieuwd. Het is raadzaam om de nieuwe versie binnen de club in te voeren. Dit geldt ook voor verenigingen die alleen met vrijwilligers werken. 

Hoewel een RI&E dan niet verplicht is, kan het bestuur wel aansprakelijk worden gesteld voor schade door een ongeval of ziekte als gevolg van de werkzaamheden op de club. Daarnaast is een actuele RI&E vaak verplicht in de polisvoorwaarden van een aansprakelijkheidsverzekering.

Wat is de Sport RI&E?

Elke werkgever is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dat geldt dus ook voor werkgevers in de sport. Met de RI&E worden de risico’s binnen een organisatie of vereniging in kaart gebracht en met een plan van aanpak geminimaliseerd. De sport kent een eigen RI&E. Deze is samengesteld door de WOS en de vakbonden FNV Sport & Bewegen, CNV Vakmensen en de Unie, en heeft erkenning gekregen van het landelijke Steunpunt RIE.

Het afgelopen half jaar is de Sport RI&E vernieuwd. Er is een module aangepast en er zijn twee nieuwe modules toegevoegd: psychosociale arbeidsbelasting en hybride werken. In de module psychosociale arbeidsbelasting gaat het over onder andere werkdruk, pesten, discriminatie, agressie en geweld en (seksuele) intimidatie. Een werkgever moet volgens de wet een beleid hebben om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan of te beperken.

De module hybride werken is toegevoegd omdat er tegenwoordig veel hybride gewerkt wordt. Dat brengt andere risico’s met zich. Deze module helpt die risico’s in kaart te brengen. De module corona is aangepast op basis van het Sectorplan Sport en de daarbij behorende Maatregelenladder Sport. Daarin staat beschreven welke maatregelen op welk moment gelden voor de sportsector.

Wat moet je doen als sportclub?

Het is raadzaam om de nieuwe RI&E in te vullen. Sowieso is het aan te raden elke drie jaar je RI&E te controleren en waar nodig aan te passen. Een RI&E moet aantoonbaar actueel zijn en aansluiten bij eventuele wijzigingen in de vereniging (denk aan een nieuwe locatie, fusie of uitbreiding) en veranderingen in wetgeving.

Heeft een vereniging meer dan 25 werknemers (aantal mensen, niet het aantal fte) in dienst, dan is het wettelijk verplicht de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige. Vrijwilligers tellen niet mee voor de toetsverplichting. De risico’s in het werk van vrijwilligers moet je wél in de RI&E mee te nemen. Verenigingen met 25 of minder mensen in dienst, hoeven hun RI&E niet te laten toetsen als zij gebruik maken van een landelijk erkende RI&E, zoals de Sport RI&E.  

Sportclubs kunnen de nieuwe Sport RI&E gratis online invullen via de website van de WOS: Sport RI&E. De vorige versie van de Sport RI&E is hier te vinden. Deze blijft beschikbaar om toegang te houden tot eerdere ingevulde gegevens. 

Meer informatie is hier te vinden. Een plan van aanpak vind je hier.

Bron: www.sportwerkgever.nl 

Foto: Shutterstock


NOC*NSF 11 jan. 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: