Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Investeringen in sportaccommodaties onder druk

NOC*NSF21 dec. 2022

Oplopende rente en stijgende bouwkosten zetten investeringen in sportaccommodaties flink onder druk. Deze kostenstijgingen komen nog bovenop de flink oplopende energiekosten waarmee sportclubs te maken hebben. Dit alles zorgt ervoor dat veel investeringen op de lange baan worden geschoven.

Dit constateert Stichting Waarborgfonds Sport. Centrale banken hebben de rente de afgelopen periode fors verhoogd vanwege de oplopende inflatie. “Banken rekenen deze renteverhoging door in hun tarieven, waardoor ook de financieringslasten voor sportverenigingen toenemen”, stelt SWS-directeur Dick Zeegers. “De rente is het afgelopen jaar met meer dan 3% gestegen en dat heeft een forse impact op de sector.”

Dit geldt niet alleen voor sportclubs die een nieuwe lening afsluiten, maar ook voor clubs die een herziening van de rente krijgen van de bank. “Als we alleen uitgaan van een verhoging van de rente van de leningen waar SWS bij betrokken is, dan bedragen de extra kosten jaarlijks ongeveer 5 miljoen euro’’, zegt Zeegers. “Uiteraard zijn er verengingen die de rente voor een langere periode vast hebben gezet, maar als we uitgaan van de helft dan is het bedrag al aanzienlijk.”

Verdubbeling bouwprijzen

Ook de bouwprijzen zijn in het afgelopen jaar omhooggeschoten. Als voorbeeld noemt SWS de aanleg van twee padelbanen. Betaalde een club daar in 2020 nog ongeveer 100.000 euro voor, anno 2022 is de prijs verdubbeld. Sportclubs vangen de hogere investeringssom in de regel op door een hogere aanvraag van de BOSA-subsidie (20% van de extra investering) en een hogere leensom (80% van de extra investering). De vraag is echter of die hogere lening kan worden gedragen in de exploitatie, zeker omdat de rente flink is toegenomen.

Sportverenigingen zullen stijgende (investerings)lasten moeten opvangen. Dat betekent hogere lasten voor de sporter. SWS is bang dat de betaalbaarheid van sport voor bepaalde groepen daardoor nog verder in het geding komt. Zeegers: “Volgens NOC*NSF zijn er mogelijk 450.000 leden die hun lidmaatschap willen opzeggen vanwege de stijgende kosten. Een zeer zorgelijke tendens.”

Noord-Holland stelt 2 miljoen beschikbaar voor verduurzaming

Uit Noord-Holland komt er ook positief nieuws. Daar stelt de provincie 2 miljoen euro ter beschikking voor de verduurzaming van sportaccommodaties. Nieuwe aanvragen kunnen vanaf 9 januari 2023 worden ingediend. 

Dit jaar hebben al 57 sportverenigingen een verduurzamingssubsidie ontvangen. De effecten van de verduurzaming bij sportverenigingen blijken groot. Daarom heeft de provincie opnieuw geld beschikbaar gesteld zodat nog meer sportclubs hun plannen voor verduurzaming kunnen realiseren. 

De subsidie kan besteed worden aan bijvoorbeeld zonnepanelen, LED-verlichting, isolatiemateriaal, apparatuur voor warmte-koudeterugwinning, een warmtepomp en HR-glas. Naast sportverenigingen kunnen ook beheersstichtingen van sportaccommodaties subsidie aanvragen. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 25.000,-. De regeling staat open van 9 januari 2023 tot 31 maart 2023. 

Foto: archief


NOC*NSF 21 dec. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: