Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Hoe je als vereniging om kunt gaan met stijgende prijzen en inflatie

NOC*NSF19 sep. 2022

De prijzen van consumentengoederen en -diensten stijgen. In mei 2022 waren goederen en diensten 8,8 procent duurder dan een jaar daarvoor, in april ging het zelfs om 9,6 procent. Ook sportverenigingen krijgen daardoor te maken met stijgende kosten voor bijvoorbeeld accommodaties, inkoop, of voor clubkleding en uitjes. Daarom geven we hier enkele tips hoe je daarmee om kunt gaan.

Inflatie en inflatiecorrectie

Om goed uit te leggen waar we het over hebben, is het belangrijk om een aantal termen uit te leggen:

  • Inflatie: Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten, niet alleen van individuele producten; dat betekent dat je vandaag minder kunt kopen voor 1 euro dan gisteren (Europese Centrale Bank).
  • Inflatiecorrectie: Inflatiecorrectie is een in de wet of in een overeenkomst vastgelegde aanpassing van prijzen die periodiek plaatsvindt (vaak jaarlijks). Het doel van inflatiecorrectie is om de stijging van kosten door inflatie te compenseren.

Jelle Schoemaker is docent/onderzoeker aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en doet al vele jaren onderzoek naar de economische facetten van sport. Zo is hij ook betrokken bij de Contributiemonitor van het Mulier Instituut en doen zijn studenten allerlei onderzoeken op het gebied van de economische kant van sport en bewegen. “Als je kijkt naar de sportverenigingen in Nederland, dan zien we dat het merendeel van de clubs sinds ongeveer 2015/2016 de inflatie niet meer hebben gevolgd. Alles werd duurder, behalve de contributie van de sportclub. Aan de ene kant begrijpelijk, want clubs hebben niet als belangrijkste oogmerk om winst te maken. Maar meerdere jaren achter elkaar geen inflatiecorrectie doorvoeren is toch niet zo heel verstandig.”
Voor verenigingen met een accommodatie ligt het vaak nog net even lastiger. Schoemaker: “Daar zie je vaak dat clubs, zeker als er afspraken over accommodatiekosten zijn gemaakt voor meerdere jaren, ook pas iets veranderen als die afspraken veranderen. Zij willen verhogingen pas doorberekenen als die ook daadwerkelijk nodig zijn. Veel verstandiger is het eigenlijk om je leden nu alvast mee te nemen in de verwachtingen, die je voor de komende jaren hebt. Dan komen discussies over verhogingen ook niet zo uit de lucht vallen.”

Aan de slag

Ga je als club aan de slag met de begroting van het komende boekjaar? Kijk dan goed naar de kosten die je als club maakt. Gebruik je laatste boekjaar als basis en maak een inschatting of de kosten voor komend jaar oplopen of gelijk blijven. Vergeet daarbij niet om rekening te houden met de (extra) plannen die jullie hebben als vereniging. Op basis van de begrote kosten kun je vervolgens inschatten of de verwachte inkomsten voldoende gaan zijn om de begroting in balans te krijgen. Is dat niet het geval? Kijk dan welke maatregelen je eventueel kunt nemen:

  • Uitgaven: Kijk of er mogelijkheden zijn om uitgaven te schrappen of kijk naar goedkopere alternatieven.
  • Inkomsten: Bedenk of de club op andere manieren inkomsten kan genereren (bijvoorbeeld door sponsoring in geld of natura).
  • Contributie: contributie-inkomsten blijven voor verenigingen een belangrijke vaste inkomstenbron, die een bepaald deel van je begroting zal moeten dekken. Daar gaan we hierna nog verder op in.

Contributie en inschrijfgelden

Het is helemaal niet ongebruikelijk om de contributie van je club te verhogen. Zeker in tijden van stijgende kosten valt dit goed uit te leggen aan je leden. Schoemaker gaf al aan dat veel clubs in de afgelopen jaren ervoor gekozen hebben om de contributies niet te verhogen. Jarenlang geen contributieverhoging doorvoeren kan echter op lange termijn ook problemen veroorzaken, ook als de club er nu financieel goed voor staat. Dat komt omdat de prijzen over het algemeen jaarlijks oplopen. Wat in 2017 nog 100,- euro kostte, kost in 2021 al ruim 110 euro, dat betekent een stijging van ruim 10% over 5 jaar. De verwachting is dat de kosten de komende jaren alleen nog maar harder zullen stijgen. Het bovenstaande principe gaat uiteraard ook op voor inschrijfgelden voor evenementen of toernooien.

Kwestie van communiceren

Volgens Schoemaker is het doorvoeren van een contributieverhoging vooral een kwestie van communiceren: je wilt immers uitleggen waarom je denkt dat dat dat nodig is. “En dat doe je dus niet tijdens een algemene ledenvergadering, waar het dan ineens op de agenda wordt gezet. Contributie is iets waar ieder lid iets van vindt, en dat kan ook gepaard gaan met emoties. Daarom is het belangrijk dat je deze discussie ook echt samen met je leden voert, op de platforms binnen je club en probeert de verbinding te leggen. Gebruik de energie van de communicatie met je leden om veranderingen door te voeren.”

Willingness to pay

Dat het een groot verschil is of je als club je leden betrekt bij de vraag hoe de begroting voor volgend jaar sluitend gemaakt kan worden of dat je de contributieverhoging als bestuursvoorstel als hamerstuk op de ALV presenteert, dat zal voor iedereen duidelijk zijn. Hoe groot de bereidheid van de leden is om mee te gaan in een contributieverhoging, ook daar heeft Schoemaker onderzoek naar gedaan. “Het zal duidelijk zijn dat de bereidheid meer te betalen vooral ook van de context afhangt. Als er financieel wanbeleid is gevoerd, dan is men veel minder bereid daarvoor meer te moeten betalen dan wanneer het bijvoorbeeld gaat om de renovatie van het clubhuis. Heel grof gesteld ligt de bereidheid van leden om mee te gaan met een contributieverhoging gemiddeld ongeveer bij een bedrag van 10% van de contributiesom. Vraag je het echter van tevoren aan je leden, dan komt daar een veel lagere bereidheid uit. In de praktijk blijkt die bereidheid er na een goede uitleg dan best wel te zijn.”

Vet op de botten

Volgens Schoemaker is het goed als een vereniging een bepaalde reserve heeft. Om die te kunnen hebben, zul je als vereniging dus af en toe ook de inflatiecorrectie op de contributie moeten toepassen. “Het is niet nodig om als club geld op te potten, maar onvoorziene dingen kunnen altijd gebeuren. Daarnaast kun je, als je een beetje vet op de botten hebt, soms ook onvoorziene uitgaven een beetje ‘dempen’. Stel, je krijgt nu de begroting voor volgend jaar niet rond. Dan is het toch fijn als je aan je leden de boodschap kunt geven: om de begroting rond te krijgen zouden we eigenlijk de contributie met 10 euro moeten verhogen. Maar doordat we nog een potje reserve hadden, kunnen we dat verlagen tot 7 euro.”

Prijsargument nooit het belangrijkst

Tot slot geeft Schoemaker nog een belangrijke tip mee bij het afwegen van dergelijke beslissingen: “Vergeet niet dat jouw leden lid zijn van de club, omdat ze het zo leuk vinden, wat ze bij jou kunnen doen. Zorg er dus vooral voor dat ze dat zo leuk blijven vinden, dan is het geld daaraan altijd ondergeschikt! Het prijsargument is voor mensen nooit de belangrijkste reden om wel of niet lid van een club te zijn, het is altijd op de eerste plaats dat wat ze ervoor geboden krijgen!”

Overweeg je een contributieverhoging? Dan kun je deze bijvoorbeeld baseren op het prijsindexcijfer van het laatste jaar. Op deze website zijn de jaarlijkse en maandelijkse prijsindexcijfers te vinden. 

Dit artikel is geschreven door Luuk Berends, Wielersportbond NTFU en verscheen eerder in SPORT Bestuur & Management.


NOC*NSF 19 sep. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: