Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Volleybalclubs krijgen financiële steun voor nieuw jeugdaanbod

NOC*NSF08 aug. 2022

Het aantal leden onder 12 jaar bij de volleybalverenigingen in ons land daalt al jaren en daar wil de Nevobo samen met de clubs werk van maken. Om het tij te keren stelt de bond een subsidie beschikbaar voor de organisatie van nieuw jeugdaanbod.

Al enkele jaren loopt het ledenaantal bij de jeugd onder 12 jaar terug. In coronatijd is deze afname versneld, onder andere doordat er nauwelijks instroom is geweest. Hierdoor zijn er minder kinderen die volleyballen, wat uiteindelijk zal resulteren in minder passende teams (geen differentiatie mogelijk), grotere reisafstanden voor toernooien en minder doorstroom naar de seniorenteams. Het is dus tijd om hier verandering in te brengen.

Investeren in jeugdaanbod van 4-12 jaar

De volleybalbond Nevobo gaat deze uitdaging samen met de clubs aan en stelt een subsidie beschikbaar voor professionals en verenigingen die een Sportspeeltuin (4-6 jaar) en/of Jeugdvolleybal (6-12 jaar) groep starten óf op een nieuwe locatie met dit aanbod beginnen. De subsidie die beschikbaar is dient als basisvergoeding voor de zaal en trainer. Hierdoor wordt het financieel risico voor een groot deel weggenomen, waardoor de drempel veel lager is om te starten. Daarnaast wordt zo het betalen van de trainer voor het geven van deze activiteiten gestimuleerd, wat tevens een onderdeel is van het professionaliseren van de sport, club en trainersvak.

Meer over de Sportspeeltuin (4-6 jaar)

Meer over Jeugdvolleybal (6-12 jaar)

Hoe ziet de subsidie eruit?

Wanneer je als vereniging start met bijvoorbeeld het opzetten van de Sportspeeltuin wil de bond met de subsidie het financiële risico om te starten voor een deel wegnemen. Daarom krijg je de eerste 15 weken voor zowel de trainer als de accommodatie een tegemoetkoming van € 20,- per uur. Doordat aan elke deelnemer van de Sportspeeltuin een verplichte bijdrage van minimaal € 5,- (per keer) gevraagd wordt zal na de eerste 15 weken de subsidie afgebouwd worden. Dit omdat deze inkomsten gebruikt moeten worden voor de vergoeding van de trainer en accommodatie.

Meer informatie en voorwaarden

Alle informatie over de subsidiemogelijkheden vind je via deze link.


NOC*NSF 08 aug. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: