Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportclubs weten BOSA goed te vinden

NOC*NSF15 jul. 2022

Van de Subsidieregeling stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) wordt door sportorganisaties veelvuldige gebruik gemaakt. Door het Ministerie van VWS is in 2022 75,5 miljoen euro beschikbaar gesteld als subsidiebudget. Tot 1 juni 2022 is door sportorganisaties voor 49,5 miljoen aangevraagd. Hiermee is in 5 maanden tijd dus beslag gelegd op twee-derde van het totale budget.

“In de gesprekken die wij hebben met bestuursleden van sportverenigingen is de BOSA-subsidie over het algemeen bekend”, geeft SWS-directeur Dick Zeegers aan. “Wel merken wij dikwijls dat bestuurders denken dat alleen voor een specifieke investering, zoals bijvoorbeeld led-verlichting of het renoveren van kleedkamers, subsidie kan worden aangevraagd. De subsidie voor jaarlijkse kosten van onderhoud, ballen of kleding wordt nog wel eens ‘vergeten’. Hier valt voor veel clubs nog winst te behalen.”

Budget niet toereikend?

De grotere bekendheid van de BOSA regeling zorgt er onder andere voor dat niet is uit te sluiten dat het plafond van de regeling in het najaar van 2022 wordt bereikt. “Het zou natuurlijk heel zuur zijn als verenigingen hun bouwplannen moeten uitstellen, omdat ‘de pot’ leeg is,” merkt Zeegers op. “Het budget van de regeling was in 2020 nog 87 miljoen euro, terwijl er nu nog maar 75,5 miljoen euro beschikbaar is. Daarnaast zijn de bouwprijzen de afgelopen maanden fors gestegen. Het is dus logisch dat sportclubs gemiddeld genomen hogere bedragen gaan aanvragen. Daarnaast is het minimale subsidiebedrag omlaag gegaan van 5.000 euro naar 2.500 euro per aanvraag. Hierdoor is het aantal clubs dat gebruik kan maken van de regeling toegenomen.”

Minimaal 2.500 euro subsidie

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten de investeringen en kosten, al dan niet gezamenlijk, voldoende van omvang zijn om voor het minimale subsidiebedrag van 2.500 euro in aanmerking te komen. Uitgaande van een subsidiepercentage van 20% betekent dit dat er voor minimaal 12.500 euro moet worden geïnvesteerd. Als in duurzaamheid of toegankelijkheid wordt geïnvesteerd (subsidiepercentage 30%) is de minimale investering 8.333 euro. Het subsidiabele bedrag is dus leidend en niet het investeringsbedrag. De investeringen moeten in een tijdsbestek van maximaal 12 maanden worden gedaan. Voor een club kan het dus gunstig zijn om de investeringsmomenten goed te plannen.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling kan worden verkregen bij de uitvoerder van de regeling DUS-I.


NOC*NSF 15 jul. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: