Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Land van Cuijk: vaste vergoeding voor papierinzameling door clubs

NOC*NSF01 jun. 2022

Sportverenigingen in de gemeente Land van Cuijk die oud papier inzamelen om geld bij te verdienen, krijgen vanaf 1 juli een vaste inkomstenvergoeding van 50 euro per ton papier en karton. De gemeente Land van Cuijk staat daarvoor garant. Nu geldt een tijdelijke regeling, maar tot januari werd steeds afgerekend met de fluctuerende marktprijs voor oud papier. Daar moesten de kosten voor het inzamelen van worden afgetrokken. 

Wethouder David Sölez (Afvalinzameling): “De inzamelkosten zijn door de kosten voor papiercontainers enorm gestegen, soms wel verzesvoudigd. Met de nieuwe systematiek willen we de continuïteit van de inkomsten en daarmee meer financiële zekerheid bieden voor de verenigingen.”

Wereldmarkt

De gemeente hoeft volgens Sölez naar verwachting over de langere termijn niet extra bij te lappen. “Dat hangt samen met hoe prijzen voor papier en containers zich ontwikkelen. Omdat die sterk wisselt op de wereldmarkt, moeten we als gemeente af en toe bijleggen, soms verdienen we erop. Over meerdere jaren zijn inkomsten en uitgaven in balans.”

50 euro per ton papier als vaste vergoeding is een bedrag dat volgens Sölez aan de bovengrens zit van wat omliggende gemeenten met vergelijkbare stelsels hanteren. Volgens de wethouder is het voorstel naar tevredenheid van een groot deel van de sportverenigingen, waar al overleg mee is geweest. 

Deel vreest minder inkomsten

“Een beperkt aantal is het er minder mee eens.” Hun bezwaren zijn dat ze inkomstenverlies vrezen, dat ze 50 euro vergoeding te weinig vinden en dat dit systeem niet degene beloont die het efficiëntst inzamelt.

Voorzitter Ton van Elk de Freese van voetbalclub JVC zegt content te zijn met de nieuwe regeling. “Een vaste vergoeding biedt meer zekerheid. Omdat de kostprijs hetzelfde blijft, lopen we minder risico.” 

Vergoeding vrijwilligers

Positief vindt hij dat de gemeente standaard de inmiddels torenhoge kosten voor papiercontainers voor haar rekening neemt. Hij legt uit dat desondanks sportclubs niet altijd financieel voordeel hebben. “Nu is de papierprijs erg hoog, dus leveren we erop in. Maar straks zal de papierprijs weer dalen, dan gaan we erop vooruit.” 

Clubs als JVC betalen vrijwilligers een vergoeding. Vrijwilligers zijn nodig om te voorkomen dat het rommelig wordt rondom de inzamelpunten. 

Ander risico

Kosten hiervoor leveren volgens Van Elk de Freese een ander risico op: “Als je vrijwilligers moet gaan betalen of méér moet gaan betalen, dan wegen daar voor sommige verenigingen de inkomsten niet meer tegenop.”

Ook wethouder Sölez ziet dat risico, met als gevolg dat sommige verenigingen zullen stoppen met inzamelen. Mochten andere clubs de leemte niet willen opvullen, dan wordt oud papier op die plekken maandelijks ingezameld met kraakperswagens, bemand met professionele beladers van het gecontracteerde afvalbedrijf.

Dit artikel verscheen eerder in de Gelderlander.


NOC*NSF 01 jun. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: