Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Hoe sportclubs in Rotterdam bijdragen aan aanpak jeugdproblematiek

NOC*NSF08 jun. 2022

Rotterdamse sportverenigingen dragen steeds meer bij aan de aanpak van jeugdproblematiek. Dat laten resultaten van het project Pedagoog op de Club zien. Pedagogen zijn 250 keer geraadpleegd voor problemen met jeugdleden, sinds de start van het project in 2020. Daarnaast zijn ruim 200 clubvrijwilligers opgeleid, zodat zij zelf opvoed- en opgroeiproblemen herkennen. “Hiermee kunnen we als vereniging het verschil maken voor jeugd.”

Zes Rotterdamse sportverenigingen krijgen extra pedagogische begeleiding. Sportpedagogen en trainersbegeleiders van Rotterdam Sportsupport zijn meerdere dagen per week aanwezig op de club. Zij ondersteunen jeugdtrainers, -coördinatoren en vertrouwenscontactpersonen. In anderhalf jaar tijd adviseerden pedagogen over 250 gevallen die te maken hebben met opgroei- en opvoedproblemen. De meeste vragen gaan over druk en/of opstandig gedrag. Als gevolg van corona zijn er ook zorgsignalen zoals eenzaamheid, depressie, gebrek aan motivatie en huisvestingsproblemen waarop zij de club alert maken. Met (welzijns)partners, zoals Centrum Jeugd en Gezin, wordt vervolgens gezocht naar de juiste hulp voor deze jeugd.

Problemen oplossen, niet verplaatsen

Het project draagt hiermee niet alleen bij aan het veilig, kansrijk en gezond opgroeien van de jeugd. De sportverenigingen zijn tegelijkertijd een toegankelijke plek om jeugdproblematiek te signaleren. Projectleider Ineke Kalkman: “De sportvereniging is na thuis en school de derde plek waar kinderen de meeste tijd doorbrengen. Met een jeugdspeler die geschorst wordt om ongewenst gedrag is vaak meer aan de hand. Daarom moet je kijken naar het kind achter de jeugdspeler. Met deze aanpak willen we problemen oplossen en niet verplaatsen.”

Zelfredzame clubs

Weinig sportverenigingen hebben de expertise in huis om opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. Vaak zien vrijwilligers van alles maar weten zij niet hoe hierop te handelen. Daarom worden trainers, coördinatoren en vertrouwenscontactpersonen binnen Pedagoog op de Club opgeleid en begeleid om afwijkend gedrag te leren herkennen, bespreekbaar te maken en te behandelen. Dit doen de pedagogisch adviseurs in samenwerking met trainersbegeleiders van Rotterdam Sportsupport.

Rotterdam Sportsupport streeft ernaar sportverenigingen zo zelfredzaam mogelijk te maken zodat zij blijvend van betekenis zijn voor hun jeugdleden. Kalkman: “Met 215 sportverenigingen met jeugd en ruim 30.000 jeugdleden zijn er volop mogelijkheden. Jeugd verdient het om centraal te staan, waarbij alle organisaties die iets voor hen kunnen betekenen goed samenwerken.”

Foto: Rotterdam Sportsupport/Theo Bense


NOC*NSF 08 jun. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: