Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gemeente Amsterdam versterkt clubs met bestuurdersopleiding

NOC*NSF27 jun. 2022

Bestuurders van allerlei Amsterdamse sportverenigingen, van voetbal- tot zwemclubs, volgden dit voorjaar de opleiding Besturen met Impact. Het initiatief om de bestuurdersopleiding te organiseren kwam van de gemeente Amsterdam, dat dankzij het traject de banden met lokale sportaanbieders en hun bestuurders heeft verstevigd. “De deelnemers aan de opleiding kunnen met alle kennis die zij opdoen hun vereniging versterken.”

Om bestuurders nog meer te ondersteunen bij hun werkzaamheden startte de gemeente Amsterdam eind vorig jaar het initiatief om de bestuurdersopleiding ‘Besturen met Impact’ voor haar clubs te organiseren. “Uit een inspiratiesessie die wij in oktober 2021 organiseerden, kwam naar voren dat bestuurders met veelal dezelfde uitdagingen worstelen. We proefden de behoefte aan meer ondersteuning en vonden Besturen met Impact de juiste opleiding om bestuurders te helpen met hun vraagstukken", vertelt Evelien Bode, accounthouder sportaanbieders bij de gemeente Amsterdam.

Vanuit het Sportakkoord deed de gemeente een subsidieaanvraag om de opleiding (deels) te financieren. Ook werd voor een locatie – Sporthallen Zuid – gezorgd. De verenigingen die eerder al meededen aan de inspiratiesessie werden persoonlijk benaderd om deel te nemen aan Besturen met Impact. De overige clubs in Amsterdam schreef de gemeente eveneens aan. Het leverde het maximale aantal van 20 deelnemers voor de opleiding op.

Tijdsbesparing

Egbert Peppelman, bestuurslid Voetbalzaken Organisatorisch bij GeuzenMiddenmeer was een van de deelnemers. “Ik vind de opleiding heel waardevol. Omdat er een keer per maand een cursusavond is, heb je de tijd om wat je hebt geleerd terug te koppelen aan het bestuur en diep in de materie te duiken. Elke bestuursvergadering praatten wij over hoe we wat ik geleerd had konden toepassen in de praktijk bij de vereniging. De opleiding bespaart ons als vereniging en mij persoonlijk op de lange termijn enorm veel tijd, omdat ik veel beter weet wat ik moet doen en hoe ik iets moet doen.”

Volgens docent Gersom Smit is effectiever leren werken een van de doelen van de opleiding. “Dit was een heel positieve groep, die erg keek naar wat ze wél konden veranderen. Besturen met Impact helpt om bepaalde uitdagingen te herkennen en daar ook iets aan te doen. Als challenge heb ik de deelnemers bijvoorbeeld meegegeven om nieuwe leden of de ouders van nieuwe leden op te bellen en te vragen hoe het hen bevalt bij de vereniging en welke zaken voor verbetering vatbaar zijn. Dat was een eye-opener voor de deelnemers.”

Koffiemomenten zorgen voor vrijwilligers

Tom Lommers, bestuurslid wedstrijdzwemmen bij De Dolfijn, beaamt dat Besturen met Impact veel nieuwe inzichten oplevert. “Een belangrijke les voor mij is dat transparant zijn en mensen betrekken in je plannen, heel erg nuttig is. Soms krijg je misschien het idee dat je er alleen voor staat, maar als je mensen vraagt om te helpen zijn ze daar vrijwel altijd toe bereid. Met deze manier van werken krijg je nuttige feedback op je ideeën en als je daar iets mee doet, voelen mensen zich meer betrokken. Uiteindelijk is een beslissing of plan dan niet alleen iets van het bestuur of een commissie, maar wordt het echt iets van de hele vereniging.”

Voor Sandra van Oord van De Dolfijn was het vergroten van de betrokkenheid van de leden een belangrijk aandachtspunt tijdens de opleiding. “Mede dankzij Besturen met Impact zijn wij begonnen met koffiemomenten organiseren in het clubhuis. Bestuurders of commissieleden gaan dan op een informele manier in gesprek met elkaar en anderen. Zo zorg je voor een persoonlijke relatie en het heeft ons al meerdere nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Je merkt dat er meer verbinding binnen de vereniging ontstaat.”

Persoonlijk contact

Volgens Smit laat het voorbeeld van De Dolfijn goed zien waarom persoonlijk contact binnen een vereniging zo belangrijk is. “Ik adviseer bestuurders altijd om bij vrijwel alles wat je doet mensen persoonlijk te betrekken. Je ideeën en plannen moeten van de mensen bij de club zelf zijn en niet alleen over hen gaan. Je kunt bijvoorbeeld eerst in gesprek gaan met een groepje betrokken leden of ouders, voordat je een plan maakt. Ik vind persoonlijk contact op de vereniging misschien wel het belangrijkste aspect voor bestuurders. Hopelijk zijn ze zich er iets meer van bewust dat je als bestuurder wel degelijk veel invloed hebt op de gang van zaken bij een vereniging. Besturen is leuk en verrijkt je leven.”

Spiegelen aan anderen

De groep verenigingen die Besturen met Impact in Amsterdam volgde was erg divers. Van voetbal tot waterpolo tot kano; meerdere sporten waren vertegenwoordigd. Peppelman ervoer het als een groot voordeel om met anderen te kunnen sparren over de uitdagingen waar sportclubs mee te maken hebben. “Het is heel leuk om verschillende inzichten te krijgen. Door met bestuurders van andere verenigingen in gesprek te gaan, leer je ook je eigen club beter kennen. En op persoonlijk vlak heeft de opleiding mij ook veel opgeleverd. Ik ben besturen leuker gaan vinden en ik krijg complimenten van anderen over hoe ik mijn rol invul.”

Ook Lommers van De Dolfijn ervaarde het contact met andere bestuurders als zeer positief. “Ik was vooral benieuwd hoe andere verenigingen omgaan met bepaalde vraagstukken en hoe zij hun rol als bestuurder of commissielid invullen. Door met anderen in gesprek te gaan leer je meer over de cultuur bij je eigen club. Je kunt je spiegelen aan anderen. Zo bleek er bij ons al vrij veel goed te gaan. Dat besef krijg je soms pas als je met buitenstaanders praat.”

Van Oord vindt het ook waardevol dat ze haar netwerk heeft vergroot. “We kunnen nu veel makkelijker contact opnemen met andere bestuurders, maar ook met de gemeente. Daarnaast vond ik het heel fijn hoe de theoretische informatie meteen naar de praktijk werd vertaald. Voor ons was de opleiding ook echt een ijkmoment om te kijken waar we als vereniging staan. Dan blijkt dat we eigenlijk best wel goed bezig zijn. Onze deelname heeft collega-bestuurders geïnspireerd om volgende keer ook deel te nemen.”

Relatie versterkt

De gemeente Amsterdam is van plan om Besturen met Impact na de zomer weer te organiseren. Door verschillende sessies en opleidingen aan te bieden wil de gemeente bestuurders helpen hun sportvereniging vitaler te maken. “De opleiding was voor ons een kans om de banden met de verenigingen aan te halen en informatie op te halen over wat er beter kan. Via Besturen met Impact is het zaadje geplant voor een duurzame relatie met de Amsterdamse sportaanbieders”, zegt Arnold Brinkman.

Collega Bode geeft aan dat er vanwege de gesprekken met de bestuurders alweer een nieuwe inspiratiesessie over vrijwilligers werven op de rol staat. “De bestuurders kunnen met alle kennis die zij opdoen hun vereniging weer versterken en toekomstbestendig houden. Ook zien wij dat de bestuurders enthousiast zijn om wat ze leren meteen in de praktijk te brengen. We geloven in de aanpak om clubs samen te brengen, want tijdens Besturen met Impact was het contact tussen de bestuurders heel erg goed. Wat ons betreft was de opleiding dan ook het begin van meer, waarbij we constant in contact blijven met bestuurders om te kijken hoe we hen kunnen ondersteunen.”

Dit artikel verscheen eerder op KNVB Assist. 


NOC*NSF 27 jun. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: