Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportclubs bestellen massaal statiegeldcontainers

NOC*NSF10 dec. 2021

Sportverenigingen hebben in totaal ruim 2.600 minicontainers en communicatiepakketten besteld om plastic flessen met statiegeld in te kunnen zamelen. Daarnaast wordt gewerkt aan een toepasbare LCA-tool voor kunstgrasvelden.

De combinatie van minicontainer en communicatiepakket heeft Statiegeld Nederland gratis beschikbaar gesteld voor sportverenigingen met meer dan 200 leden. Verenigingen met minder dan 200 leden hebben de mogelijkheid om zelf met speciale zakken flesjes in te zamelen en deze in te leveren. Door deze plastic flesjes, en vanaf eind 2022 ook blikjes, in te zamelen kunnen sportverenigingen een bijdrage leveren aan circulariteit en tegelijkertijd inkomsten genereren. Eerder dit jaar gaf Raymond Gianotten, directeur van Statiegeld Nederland, al in Vakblad Afval! aan dat sportverenigingen zichzelf een goede dienst kunnen bewijzen door zich aan te melden als innamepunt van plastic flessen.

Dat sportclubs massaal de minicontainers bestellen komt naar voren in het Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2021 van het Mulier Instituut. Dit rapport maakt ook melding van het afvalpreventie- en -scheidingsplan dat Rijkswaterstaat heeft ontwikkeld, om sportverenigingen te stimuleren in stappen inzicht te krijgen in het afval dat rondgaat op hun club. Dit plan legt ook uit op welke manier verenigingen zoveel mogelijk afval kunnen voorkomen en het afval kunnen scheiden.

Kunstgras

Het jaarrapport besteedt verder aandacht aan kunstgras. Nederland beschikt over in totaal ruim 5.000 kunstgrassportvelden, waarbij het vooral gaat om tennis- en voetbalvelden. Begin dit jaar heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven dat deze velden in 2030 geen infillmaterialen meer mogen bevatten. Velden moeten bovendien geproduceerd worden uit hernieuwbare en secundaire grondstoffen en hoogwaardig worden gerecycled. Om voor dit laatste te zorgen is een levenscyclusanalyse (LCA)-tool ontwikkeld, waarmee kunstgrasvelden gewaardeerd kunnen worden op duurzaamheid en circulariteit. Deze tool werkt nu nog alleen in Excel, maar wordt in de toekomst doorontwikkeld naar een onafhankelijk en toetsbare tool die gebruiksvriendelijk is voor gemeenten.

Dit artikel verscheen eerder op afvalonline.nl.


NOC*NSF 10 dec. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: