Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Een verantwoord alcoholbeleid op de sportclub

NOC*NSF01 dec. 2021

Op 92% van alle sportverenigingen in Nederland wordt alcohol geschonken. En hoewel het dus bijna onlosmakelijk verbonden lijkt met de sport, brengt het schenken van alcohol ook verantwoording met zich mee. Clubs krijgen te maken met (veranderende) wet- en regelgeving, de bijbehorende opleidingen en handhaving.

Binnen de sport wordt er veel aandacht gegeven aan het thema ‘verantwoord alcoholbeleid’, dat tevens als één van de pijlers is opgenomen binnen het in 2018 ondertekende Nationaal Preventieakkoord. Door het beschikbaar stellen van diverse tools en begeleidingsmogelijkheden kunnen sportverenigingen zelf aan de slag met het onderwerp. We spreken Sanneke Gorissen, actief in de kantinecommissie van ODO Maasland, over het alcoholbeleid op hun club. En de tools waar zij gebruik van hebben gemaakt.

Een goed alcoholbeleid altijd al als prioriteit

“Wij hebben een goed alcoholbeleid altijd hoog in het vaandel gehad. We zijn een sociale club en onze leden hechten veel waarde aan de navolging van beleid, voor zowel zichzelf maar ook zeker om de jeugdleden te beschermen.” Over het algemeen is de club, met dank aan een grote betrokkenheid van de leden, redelijk tevreden over het beleid dat zij hebben. “Maar dat betekent niet dat we er minder aandacht aan besteden. Iets wat goed loopt, moet je als club ook vasthouden.”

Zo bespreekt de club veranderingen en knelpunten altijd tijdens de ALV. “We communiceren dit ook via social media, een nieuwsbrief en informatieavonden maar op de ALV wordt er langer bij stil gestaan. En zo nu en dan komen er nieuwe punten boven water, waar we als club nog aan kunnen werken.” Een voorbeeld hiervan zijn de teamuitjes binnen de club. “Over het algemeen kunnen we redelijk goed handhaven op de navolging van het beleid, maar op teamuitjes en -feestjes hebben we minder zicht. Hier gaan we nu mee aan de slag.”

Sociale controle

De succesfactor van een goed uitgevoerd beleid ligt volgens Gorissen voor een groot deel aan de betrokkenheid van de leden. “Leden én vooral jeugdleden betrekken is ontzettend belangrijk. Veel mensen vergissen zich nog altijd in de kracht die jeugd heeft binnen een club en het doorvoeren van een nieuw beleid. Ze willen echt wel meedenken, als je ze de kans geeft. Jongeren hebben vaak veel goede ideeën en daar kunnen we veel van leren. Zo groeit het beleid ook met de generaties mee.”

Daarnaast ziet Gorissen ook dat de sociale controle, die bij ODO Maasland groot is, een verschil maakt. “We streven ernaar dat alle vrijwilligers die achter de bar willen staan de e-learning ‘Verantwoord alcoholbeleid’ hebben afgerond. Inmiddels hebben nu zo’n 125 leden het certificaat behaald. Dat betekent dat we nu veel leden hebben die precies weten wat de regels zijn en hoe zij in bepaalde situaties moeten handelen. Niet alleen tijdens hun bardienst, maar ook als kantinebezoeker. Door die sociale controle is het handhaven van het beleid vele malen makkelijker geworden.”

Het nodige duwtje in de rug

ODO Maasland ontvangt al langere tijd ondersteuning vanuit JOGG-Teamfit, op het gebied van de drie thema’s: alcoholbeleid, rookvrij en gezonde voeding. “We hebben samen vaker gesprekken gevoerd over het alcoholbeleid. En ook al zijn we er al vrij bewust mee bezig, ze hebben ons al vaker het nodige duwtje in de rug kunnen geven.” Ze voegt toe “Daarnaast is het ook altijd goed om te analyseren wanneer er iets niet goed gaat.” Via de ondersteuning van JOGG is ODO Maasland tevens gewezen op de inspiratiesessie Gezonde Sportomgeving. “Tijdens die sessie kregen we een workshop van kinderarts Nico van der Lely. Héél interessant.” geeft Gorissen aan, “Wat ik vooral terug hoorde van de mensen die de sessie hadden bijgewoond, is dat zij veel inzicht hebben verkregen in alcoholgedrag onder jongeren: zij reageren heel anders op alcohol en voelen amper dat ze teveel drinken. Dat vergt meer ‘controle’.”

Een club van NIX

Een recenter ontwikkelde tool waar de club gebruik van heeft gemaakt is het NIX18 pakket ‘Word ook een club van NIX’. Het doel van de campagne is om te zorgen dat de leeftijdscontrole binnen de sport omhoog gaat en er geen alcohol meer verstrekt wordt aan minderjarigen. Alhoewel ODO Maasland het pakket nog niet heeft ingezet, ligt het wel klaar. “Toen de campagne in Nederland werd gelanceerd, hadden wij net onze nieuwe kantine geopend, daar ging uiteraard veel aandacht en communicatie naar uit. We hebben besloten om zelf op een ander moment aandacht te besteden aan NIX18, zodat het niet in het niets valt en de leden er zoveel mogelijk van meekrijgen. In het voorjaar is het rustiger en gaan we volledig inzetten op meer bewustzijn rondom NIX18.”


NOC*NSF 01 dec. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: