Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

NHC de IJssel over de gezonde sportomgeving: “Draagvlak ontstaat wanneer je begint”

NOC*NSF22 nov. 2021

Sinds eind vorig jaar is NHC de IJssel een van de twaalf SV Vers verenigingen die zich inzetten voor een beter beleid op alcohol, roken en voeding. De learnings die binnen deze clubs worden opgedaan, worden gebruikt als voorbeeld voor andere clubs in Nederland, hoe je het beste een gezondere sportomgeving creëert. Vandaag spreken we Louise Verzijden-de Snoo, actief binnen NHC de IJssel, over de drie thema’s en de stappen die zij samen met de club heeft gezet.

Maatschappelijke thema’s binnen het DNA van de club

“We zijn een familieclub’,” vertelt Verzijden-de Snoo, “Mensen die bij ons komen zijn meestal al jarenlang lid, net zoals hun familieleden. De sfeer is goed en iedereen kent elkaar.” Die familiesfeer maakt dat gezondheid altijd al hoog in het vaandel heeft gestaan voor de club. “We zijn veel bezig met maatschappelijke thema’s. Mensen komen hier om te sporten, dus waarom zouden we ons niet ‘sportief’ gedragen in de kantine? Het past bij ons DNA én binnen het tijdsbeeld.” Daarnaast, geeft Verzijden-de Snoo aan, “heb je als vereniging wel degelijk een voorbeeldfunctie. Dat betekent niet dat je mensen moet opleggen om bijvoorbeeld gezond te eten, maar dat je ze wél op z’n minst die keuze kunt bieden.”

Rookbeleid als eerste aanzet

Het rookbeleid is een van de eerste grote wijzigingen die de club heeft doorgevoerd binnen de thema’s. “Op een kleine rookplek buiten het zicht na, zijn wij volledig rookvrij.” Vertelt Verzijden-de Snoo. “Dat zijn we al zo’n 2 à 3 jaar, en is geïnitieerd door een ouder, die onze club bij Rookvrije Generatie heeft aangemeld met het ‘verzoek’ voor ons om rookvrij te worden. Intern kwamen we al vrij snel tot de conclusie dat we dit ook wilden, maar we twijfelden in eerste instantie nog over de haalbaarheid. We zijn gestart met het beleid gefaseerd in te voeren, door roken op bepaalde dagen te verbieden. Maar niet lang daarna was er een bestuursmeerderheid om volledig rookvrij te worden.” In het begin was het even wennen voor de bezoekers, geeft Verzijden-de Snoo aan, “maar de borden van Rookvrije Generatie maken het beleid wél direct duidelijk. Op sommige dagen is er nog meer handhaving nodig door vrijwilligers of ouders, afhankelijk van de groepen die aan het sporten zijn, maar als je iemand er op aanspreekt en aanwijst waar wel gerookt kan worden, is het eigenlijk nooit een probleem.”

Een duidelijk alcoholbeleid om personeel te ontlasten

Na het aanpakken van het rookbeleid, was alcohol een logisch vervolg voor de club. “Ik denk dat het voor veel verenigingen herkenbaar is dat sport en alcohol ‘goed samengaan’. Dat brengt soms moeilijke situaties met zich mee; denk aan controle tijdens evenementen en feesten of wanneer barpersoneel teamgenoten of (minderjarige) vrienden tegenover zich krijgt.”

Mede door dergelijke situaties in de kantine voelde de NHC De IJssel de urgentie om het alcoholbeleid duidelijk vast te leggen op papier. “We zijn binnen het bestuur goed in het onderwerp gedoken aan de hand van documentatie van bijvoorbeeld NOC*NSF: waar je aan moet voldoen, hoe je je personeel opleidt en hoe je dit kunt communiceren, bijvoorbeeld.” Inmiddels staat het alcoholbeleid grotendeels vast. “We werken nu met schenktijden waardoor er minder momenten zijn dat je überhaupt alcohol kunt bestellen. Daarnaast werken we bijvoorbeeld tijdens events met 18+ polsbandjes en verplichten we IVA trainingen voor barpersoneel.” Ook is de club aan het kijken voor aanvullende maatregelen om het personeel verder te ontlasten: “Door een verschuiving in personele bezetting achter de bar, waardoor barmedewerkers niet meer in de situatie komen dat ze nee moeten zeggen tegen hun vrienden, en door een pool van ouders in te zetten als chaperons hopen we dat de handhaving makkelijker wordt.”

Voldoende gezonde alternatieven in de kantine

Sinds de club zich een jaar geleden heeft aangemeld als HC Vers, staat ook het thema gezonde voeding hoger op de agenda. “We hadden hiervoor wel een broodje gezond, maar de focus op voeding was er verder niet. Onze eerste discussie over het onderwerp was ‘hoe houd je het rendabel. Onze angst was dat we minder zouden verkopen. Ook door corona zijn we pas sinds een paar maanden actief bezig met het voedingsaanbod en hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd – niet zozeer in aanpassingen binnen het ongezonde aanbod, maar wél in de gezonde alternatieven.” Gedurende het proces, en tijdens het hele VERS traject, wordt de vereniging geholpen door een JOGG-teamfit coach. “We hebben nu een keer per maand een meeting met de horeca. En over een paar weken gaan we aan de slag met concrete targets en het behalen van de badges waar JOGG-teamfit gebruik van maakt. Via die manier kunnen we het ook onder de aandacht van de leden brengen.”

Gewoon beginnen

Door het gehele proces heen, merkt NHC de IJssel vooral veel draagvlak onder de leden, maar met name moeilijkheden in het proces: “Het lastige is het vinden van mensen die structureel een project willen oppakken. Mensen zijn vaak wel bereid om te helpen, maar willen en kunnen ligt in de praktijk vaak ver uit elkaar als je met vrijwilligers werkt. Maar gelukkig hebben we intern veel draagvlak en merken we weinig weerstand. In het begin hadden we meer weerstand voorzien, maar vaak is het een kwestie van gewoon starten.” Want, geeft Verzijden-de Snoo aan: “Soms ontstaat draagvlak ook gewoon als je ergens mee begint.” Nu blikt de club tevreden terug op het proces. “We merken dat kleine aanpassingen een groot verschil maken, en leden reageren veelal positief op alle initiatieven en alternatieven. De sfeer is goed en er is weinig veranderd in, bijvoorbeeld, bezoekersaantallen sinds de veranderde aanpak. Ontzettend fijn dat we met alle leden en ouders het gesprek kunnen en durven te voeren over gezond gedrag!”


NOC*NSF 22 nov. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: