Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Van Wielercafé organiseren tot adviseren over het gemeentelijk sportbeleid

NOC*NSF22 okt. 2021

De visie van Sportraad Eijsden-Margraten is tweeledig: enerzijds organiseren ze activiteiten op sportgebied en anderzijds voorzien ze de gemeente en sportverenigingen van gevraagd en ongevraagd advies. “We signaleren ook trends binnen de sport, zoals het toenemende aantal ongeorganiseerde wielerclubjes dat op zondag de heuvels intrekt en een afname van het aantal georganiseerde sporters.”

Ongeveer zes jaar geleden werd de stichting Sportraad Eijsden-Margraten opgericht. Winand Willigers is sinds de oprichting betrokken en op dit moment de penningmeester. “De vraag om een sportraad kwam destijds vanuit de wethouder sport, die graag een sportraad wilde als verbindende schakel tussen de gemeente en de lokale sportverenigingen. Destijds is er een verdeling gemaakt voor de verschillende takken van sport: voetbal, tennis, ongeorganiseerde sport, zwemmen, binnensport. Op die manier zijn we gestart”, blikt Willigers terug.

Nieuwe organisatiestructuur

Zo’n anderhalf jaar geleden kreeg de sportraad een nieuwe organisatiestructuur. “Na een aantal jaar zaten we in een situatie waarin we ons afvroegen waar we stonden en welke richting we op wilden. Niet iedereen had meer dezelfde verwachtingen over hoe een sportraad georganiseerd hoorde te zijn”, vertelt Willigers. Vanuit die vraag is er met hulp van een externe partij geëvalueerd over de toekomst van de sportraad. “We kregen externe hulp van Suza Thomma, die het hele proces begeleidde. Zij heeft de vragen opgehaald over waar we nu staan en wat onze doelstellingen zijn.”

Die doelstelling bleek tweeledig. Enerzijds is dat het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan derden; anderzijds het oppakken van activiteiten voor verschillende onderdelen vanuit de sport. Vanuit die doelstelling is vervolgens toegewerkt naar een geschikte aanpak. “Als bestuur komen we nu elke zes weken bij elkaar, vertelt Willigers. “Er is een knip tussen het beleid en de uitvoering waardoor we een werkgroep beleid en een werkgroep activiteiten hebben. Alle sportraadleden zijn aangesloten bij een werkgroep. De één bleek namelijk graag activiteiten te willen organiseren en de ander kijkt graag naar een stuk of geeft liever gevraagd en ongevraagd advies. Door deze splitsing functioneert de sportraad nu beter omdat iedereen in zijn of haar kracht staat en het ook leuk vindt om die dingen op te pakken.”

Wielercafé en jaarlijks Sportgala

Daisy Claessens is buurtcoach sport en bewegen bij de gemeente Eijsden-Margraten en vanuit die hoedanigheid bij de sportraad aangesloten. Vanuit de gemeente is ze betrokken bij de activiteitenwerkgroep. Het Wielercafé is een voorbeeld van zo’n activiteit dat wordt georganiseerd. De eerste editie is op 8 oktober met verschillende gasten waaronder mountainbiker Bart Brentjens en wegkapitein Ruben Smits. “Fietsen is hier enorm populair, alleen al in onze gemeente zijn er tien wielerverenigingen”, zegt Claessens. “In dat weekend is ook de Volta Limburg Toerversie en de Bart Brentjens Challenge. Door corona is er beperkte toegang tot het evenement, maar alle mensen die dat weekend in Limburg fietsen, kunnen meekijken naar het interactieve wielercafé via een livestream.”

Normaal gesproken is er ook het jaarlijks Sportgala, dat dit jaar voor de tweede keer op rij helaas niet doorgaat vanwege corona. “Het is altijd volledig uitverkocht: zo’n 250 tot 300 mensen komen kijken en we eren de sporters voor hun prestaties in verschillende categorieën. Het is altijd een hele happening”, vertelt Claessens. Het sportgala staat daardoor prominent in de schijnwerpers. “We willen de sport naar een hoger niveau binnen de samenleving tillen. Met het Sportgala willen we de sporters in het zonnetje zetten, maar ook impact uitoefenen op de politiek”, vult Willigers aan.

Lokaal sportakkoord

Samen met de gemeenten Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul en Eijsden-Margraten is er een lokaal sportakkoord: Heuvelland in beweging. Sommige leden van de sportraad zijn ook vertegenwoordigd in de verschillende werkgroepen van het lokaal sportakkoord. “Hierdoor zijn we goed op de hoogte van wat er lokaal speelt”, zegt Willigers. Een voorbeeld is de roep van een lokaal schoolbestuur om meer vakleerkrachten in te zetten voor het vak lichamelijke opvoeding. “Zo’n vraag komt vervolgens bij ons terecht. We gaan nu kijken hoe we dit samen met de scholen en de gemeente kunnen oppakken. Dat zijn van die momenten waarop je als sportraad een belangrijke stem hebt omdat je zowel gevraagd als ongevraagd advies kunt geven.”

Ongeorganiseerde wielerclubjes

De gemeente Eijsden-Margraten kent van oudsher een rijk verenigingsleven. Er is een sterke sociale cohesie binnen de gemeente, dat ook blijkt uit het feit dat er nog altijd veel sport- en cultuurverenigingen zijn. Toch lopen ook hier de ledenaantallen bij de sportverenigingen terug en is er een toename te zien van ongeorganiseerde sporters. “Zeker door corona komen er steeds meer ongeorganiseerde sportclubjes bij”, zegt Claessens hierover.

“De sportverenigingen zijn hierdoor niet meer vanzelfsprekend de spreekbuizen voor de sport”, zegt Willigers, die het tijdig signaleren van trends als een belangrijke functie van de sportraad ziet. “Er wordt nog altijd naar het sportbestuur geluisterd, terwijl er heel veel ongeorganiseerde fietsclubjes zijn, die elke zondag op eigen initiatief de heuvels intrekken. Dat roept vragen op zoals ‘moeten we sportfaciliteiten meer openstellen zodat zij ook toegang krijgen tot een accommodatie zonder lid te hoeven zijn van een sportvereniging?’ Het zijn opvallende ontwikkelingen binnen de sport, die we als sportraad op de politieke agenda willen zetten. We moeten met elkaar nadenken over wat we daar vervolgens mee doen.”


NOC*NSF 22 okt. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: