Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Aandacht voor pesten door Sportbedrijf Almelo levert zeker iets op

NOC*NSF08 okt. 2021

In de week van 19 april van dit jaar werd er in Almelo een week lang aandacht gevraagd voor pesten binnen sportverenigingen. “Sportverenigingen vergeten soms om hier aandacht aan te besteden”, zegt Petra Bruggeman van Sportbedrijf Almelo.

Op maandag 19 april was het de ‘Dag tegen het pesten’. Dat gebruikte het Sportbedrijf Almelo aan aangrijpingspunt voor de één week durende campagne. “Tussen een beetje plagen en écht pesten zit een dun lijntje”, vertelt Bruggeman. „Als sportvereniging ben je het derde deel van de ontwikkeling van een kind. Eerst komen mama en papa, dan de school en dan de vereniging. Het is belangrijk dat kinderen sporten in een veilige omgeving. Het is een onderdeel van hun opvoeding.”

Sportbedrijf Almelo kleedde de campagne mooi aan. Zo was er een challenge rond de hashtag #kenjegrenzen. “Iedereen kon zijn steentje bijdrage door met het bord #kenjegrenzen een selfie te plaatsen op zijn eigen social media, of die van de vereniging”, legt Bruggeman uit. “Deze challenge gaven we zelf vorm, zodat het pesten aan het licht komt binnen de sport. We proberen het pesten bespreekbaar te maken en bewustwording te creëren. De hashtag staat niet alleen voor pesten, maar ook voor ongewenst gedrag. We hopen dat zo veel mensen dit delen.”

Dag tegen pesten

Op maandag 19 april hield Sportbedrijf Almelo voor trainers en coaches een online bijeenkomst. “Trainers en coaches hebben handvatten nodig als het om pesten gaat”, zegt Bruggeman. „Patricia Bolwerk van Stichting Stop Pesten verzorgde de bijeenkomst. Samen met haar bespraken we verhalen die de coaches en trainers meemaken, zoals kinderen die vergeten worden of kinderen die alleen in een hoekje zitten.”

Het pesten speelt zich niet alleen fysiek, maar ook online af. Ook hier besteedde Sportbedrijf Almelo aandacht aan. “Voor een trainer of coach is online pesten niet tastbaar”, vertelt Bruggeman. “We zien niet als er gepest wordt in groepsapps. Straks hebben ze die handvatten om dit te overzien en er iets aan te doen.”

Rol voor bestuurders

Naast trainers en coaches werden ook clubbestuurders bij de campagne betrokken. Ook voor hen werd een online bijeenkomst georganiseerd. “Met bestuurders bespreken we hoe zij het beleid kunnen veranderen om pesten en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen”, legt Bruggeman uit.

Volgens Bruggeman is de bewustwording van pesten binnen de sport hard nodig. “Pesten binnen de sport moet meer aandacht krijgen”, zegt Bruggeman. “Je gaat er serieus mee om, want het blijft verkeerd. Eén op de vier basisschoolleerlingen wordt gepest en daar schrik je wel van. Maar niet alleen bij kinderen, het gebeurt helaas bij alle generaties. Mensen in de sport worstelen hiermee.”

“In beide bijeenkomsten hadden zich elf mensen ingeschreven”, vertelt Bruggeman. “Daar zijn we blij mee. De betrokkenheid is fijn. En inmiddels heb ik ook al gehoord dat een voetbalclub en een turnvereniging elkaar hebben opgezocht en nu bezig zijn om samen een protocol te schrijven. Daar word ik blij van.”

Voor de toekomst wil Sportbedrijf Almelo met de hashtag ‘ken je grenzen’ vaker themaweken organiseren. “Bijvoorbeeld voor grensoverschrijdend gedrag. We merken dat de clubs het dan oppakken, daar doen we het voor!”


NOC*NSF 08 okt. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: