Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Herziene Code Goed Sportbestuur gelanceerd

NOC*NSF29 sep. 2021

De Code Goed Sportbestuur is na vijftien jaar geactualiseerd. Tijdens een hybride lanceerbijeenkomst in het Arnhemse Musis Sacrum werd de herziene Code woensdag officieel in gebruik genomen. De nieuwe governance code voor de sportsector vervangt daarmee de dertien aanbevelingen voor goed sportbestuur en is van toepassing voor alle bestuurders en toezichthouders in de Nederlandse sport. In de nieuwe code staan vier principes van goed sportbestuur centraal: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie.

Goed sportbestuur vormt de basis voor de integriteit in onze sportsector. Iedere bestuurder heeft een voorbeeldfunctie. Daarom hebben we in Nederland sinds 2005 de Code Goed Sportbestuur. Nu is deze Code geactualiseerd. De maatschappelijke waarde van sport neemt toe en sporters hebben in toenemende mate behoefte aan kwaliteit, integriteit en veiligheid op en rond het speelveld. Zowel in de huidige beleidscyclus (Sportagenda 2017+) als in het Sportakkoord zijn daarom ambities uitgesproken voor een nieuwe Code. Het herzieningstraject hiervoor is in 2018 gestart en de nieuwe Code is in de algemene ledenvergadering van NOC*NSF vastgesteld. Hiermee vervangt de nieuwe Code officieel dus zijn voorganger uit 2005.

Vier principes staan centraal

De Code Goed Sportbestuur biedt een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur voor alle sportorganisaties: bonden, verenigingen en sportbedrijven. De nadruk ligt daarbij op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. In tegenstelling tot de dertien aanbevelingen uit 2005 staan in de herziene Code vier principes van goed sportbestuur centraal: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie.

Aan de hand van deze principes geven sportorganisaties in Nederland invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Dankzij het pas-toe-en-leg-uit-principe leggen bestuurders en toezichthouders van deze sportorganisaties verantwoording af over de naleving van de Code tijdens de algemene vergadering en in het jaarverslag.

'Basis voor veilige, eerlijk en vitale sportomgeving'

"Met de herziene Code Goed Sportbestuur zet de sportsector een volgende stap in de richting van betere governance in de sector", zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF. "Dankzij zowel de inhoudelijke als nalevingsprincipes van de Code kunnen sportverenigingen en andere sportorganisaties ervoor zorgen dat zij via bewust sportbestuur een basis leggen voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving. Oftewel, een sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt!"

Meer informatie

Bekijk en download de herziene Code Goed Sportbestuur


NOC*NSF 29 sep. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: