Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Club van het Jaar WDZ Bocholtz 'doet het samen'

NOC*NSF07 sep. 2021

Voetbalclub WDZ uit Bocholtz is op 9 juni jl. uitgeroepen tot ‘Club van het Jaar 2021’ in de categorie sport. Zij kregen de prijs overhandigd door Erben Wennemars tijdens een feestelijke Awarduitreiking in TivoliVredenburg. In de derde editie van de verkiezing stonden  veerkracht en maatschappelijke impact centraal. De Limburgse voetbalclub liet zien hoe dat, zélfs in tijden van corona, mogelijk is.

Bestuurslid Roger Wetzels en jeugdcommissielid Guido Schepers waren zelf ook verrast, toen de winnaar bekend werd gemaakt. Roger: "Natuurlijk hebben we het afgelopen jaar heel mooie dingen gedaan, maar de andere clubs waren ook heel ondernemend en creatief. We zijn uiteraard apetrots op deze erkenning!" WDZ ('Wilskracht Doet Zegevieren') is geen grote vereniging, maar wél een club die er voor de hele gemeenschap wil zijn. En in dat verbinden, dat de club zo belangrijk vindt, schuilt de basis van hun succes.

Dynamiek

De oorsprong van de geoliede machine, die vorig jaar zo efficiënt kon inspelen op alle telkens veranderende omstandigheden, ligt volgens Guido Schepers in het DNA van de vereniging. "Een mooi voorbeeld daarvan is ons 60-jarig jubileum in 2019. Daar wilden we iets organiseren dat meer was dan alleen voetbal. Er werd een apart feestcomité voor samengesteld, dat een prachtig programma op poten zette, waar de rode draad binnen WDZ 'Vier tsezame' als motto aan verbonden werd: ‘Vier tsezame’ betekent in ons dialect zowel ‘wij samen’ als ‘samen vieren’! Dat comité, waar overigens niet alleen clubleden, maar ook externen deel van uitmaakten, stelde het thema 'verbinden' centraal, waardoor er nieuw leven werd geblazen in een mooie dynamiek in de vereniging. Ze hebben het echt professioneel aangepakt."

Herkenbaarheid

En toen kwam corona... Guido beschrijft het als volgt: "Je bent een voetbalclub en dan zegt iemand tegen je: je mag niet meer voetballen... Je kernactiviteit valt weg. We hebben onmiddellijk een corona-werkgroep opgericht, die zich gebogen heeft over die situatie. We wilden in deze moeilijke tijd sport en vertier aanbieden en daarmee perspectief geven. En het liefst doen we dat samen. De centrale vraag die steeds gesteld werd was: wat kan wel? Voor onze leden, voor hun families, voor de gemeenschap in bredere zin inclusief onze sponsoren. En dat hebben we vanaf het begin heel gefocust opgepakt."

De eerste stappen werden snel gezet: het onderhoud van de velden werd naar voren gehaald, zodat op het moment van de versoepelingen per 1 juli 2020 op het sportpark een mooi zomerprogramma kon worden gedraaid. Roger vertelt: "Alles, wat er verzonnen werd, werd zo mogelijk met een Z geschreven: in 2019 hadden we dat bedacht voor ons jubileum - WDZestig - en nu volgden daarop het WDZomerprogramma en later nog heel veel meer initiatieven, zoals de WDZender, de WDZietsoeng, het WDZjpatsere samen met de wandelvereniging. Het zorgde voor herkenbaarheid, waardering en toverde vaak een glimlach op het gezicht van de mensen."

Het WDZomerprogramma stoelde op drie pijlers: sport en bewegen aanbieden voor het fysieke welzijn van leden en niet-leden, vertier aanbieden voor het mentale welzijn  en verbinden, tussen de geledingen binnen de vereniging maar ook met andere verenigingen, instanties en sponsoren voor het sociale welzijn. Guido noemt het een uitgebalanceerd programma: "We hadden wandelen, hardlopen, mountainbiken, wielrennen, tennisclinics, en heel veel voetbal, en we organiseerden het allemaal zó dat het onder de richtlijnen was toegestaan. Het was gratis voor iedereen, we voelden daarin een maatschappelijke verantwoordelijkheid."

Perfecte kapstok

De corona-werkgroep van de club vormde de stevige basis, van waaruit alle activiteiten gepland en gecoördineerd werden. Roger: "Je zou kunnen zeggen dat we met het multidisciplinaire team, wat daar is samengesteld en wat de kaders heeft vastgelegd de perfecte kapstok hebben geboden voor de bestaande voetbalorganisatie. De werkgroep functioneerde in dienst van de teams en vice versa. Door de heldere structuur was de vereniging zowel wendbaar middels de stuurgroep als ook in staat terug te vallen op het bestaande vrijwilligersbestand." Dat beaamt ook Guido. "Aan de basis ligt een duidelijke visie, een goede organisatiestructuur, hard werken, maar vooral ook 'het DNA van de club'. Dat is een beetje lastig grijpbaar, maar het was duidelijk dat we als club iets moesten en zouden doen. Als je kijkt naar het WDZomerprogramma met daarin bijvoorbeeld vijf heel succesvolle jeugdmiddagen met telkens rond de 100 kinderen. Die organisatie was grotendeels gebaseerd op het draaiboek voor het reguliere jaarlijkse jeugdkamp, waardoor we zelfs bij het vinden van 30 tot 40 begeleiders per vrijdag weinig problemen hadden."

Veerkracht

Elke verandering in corona-regels werd opgepakt: of het nu het weer mogen openen van de kapsalons was of andere ondernemers: op hun socials promootte de club de lokale ondernemers. Een paar mooie voorbeelden: tijdens de Wandelchallenge van de basisschool bood WDZ aan alle deelnemers aan dat het tweede bolletje ijs van de op de route liggende ijsboerderij door de club betaald werd. Een KIKA-run leverde € 2600 voor het goede doel op. Samen met de wandelvereniging NOAD werden routes uitgezet, zodat niet-actieve leden en familieleden ook betrokken werden en de mogelijkheid hadden om er samen op uit te trekken. Roger: "En een heel mooi voorbeeld is ons carnavalsweekend. Vrijdagavond was er een online zitting, in het weekend organiseerden we trainingen en bootcamps en een 'WDZeriousRequest', waarbij mensen plaatjes konden aanvragen en de opbrengst naar de caféhouders in Bocholtz ging. Want eigenlijk hadden we daar in dat weekend allemaal ons geld willen uitgeven!"

Blijvende verbeteringen heeft corona zeker ook opgeleverd. Neem bijvoorbeeld WDZ TV. Roger: "Dat het is ontstaan, dat was weer onze veerkracht. Kinderen mochten weer voetballen, maar ouders en opa's en oma's mochten niet komen kijken. Onze technische video- en audiogoeroe Mario Possen heeft dat samen met Guido opgepakt en is begonnen om die wedstrijden als WDZ TV te streamen, zodat iedereen de kinderen toch kon volgen. Dat was een groot succes, wat uitgebouwd werd naar de seniorenteams en aansluitende interviews met de trainers, en daarna ook de poot 'de WDZender komt binnen' eraan toegevoegd kreeg. Elke vrijdagavond posten we een interview, waarbij we langsgaan bij een sponsor en deze voorstellen aan onze leden. Ik heb daarbij -gekopieerd van BNR-radio, geef ik toe- een 'kettingvraag' gesteld, waardoor ik inmiddels al 35 sponsorinterviews heb mogen doen. Super is dat, want je wil toch iets terugdoen."

Ook Guido hoeft niet lang na te denken over een blijvende verbetering. "Vroeger was onze club tijdens de zomervakantie toch in een soort 'slaapstand'. Vorig jaar hebben we gemerkt wat voor geweldige activiteiten we kunnen organiseren in die periode. Voor de aankomende periode hebben we het WDZomerprogramma 2.0 al klaar staan." Waarmee de overvolle activiteitenkalender van deze grote 'verbinder' alleen maar voller wordt!

Juryrapport

De jury was zeer onder de indruk hoe WDZ Bocholtz een positieve draai heeft gegeven aan de afgelopen corona-periode. Uit het juryrapport: “een positieve draai met (maatschappelijke) impact op de club en haar leden, maar óók op de gemeente en wijde omgeving. ‘Wilskracht Doet Zegevieren’ en ‘Vier tsezame’ zijn voor WDZ Bocholtz geen loze kreten. Het bestuur en de snel opgerichte Coronastuurgroep schoten gelijk uit de startblokken toen corona zijn intrede deed.

Resultaat: de club bood gedurende de gehele coronaperiode gratis, voor iedereen toegankelijke activiteiten aan gebaseerd op drie  relevante pijlers: 1. Sport en bewegen blijven aanbieden. 2. Vertier en daarmee perspectief bieden. 3. Verbinden tussen de diverse geledingen. Samen met leden en vrijwilligers werden talloze initiatieven georganiseerd.

WDZ Bocholtz heeft steeds meebewogen met de (on)mogelijkheden van corona. Wat kan er wel? Hoe zorgen we ervoor dat mensen (jong én oud, lid en geen lid) blijven sporten om fit en vitaal te blijven? Hoe zorgen we ervoor dat mensen niet in een sociaal isolement terecht komen, hoe kunnen we onze sponsoren een hart onder de riem steken? Deze vragen stelde WDZ Bocholtz zich keer op keer en paste aan de hand van hun drie pijlers de activiteiten daarop aan.

Dit alles kan alleen tot stand gebracht worden door een duidelijke visie op en aanpak van de corona-uitdagingen. WDZ Bocholtz heeft op unieke wijze verantwoordelijkheid gevoeld en genomen voor het fysieke en mentale welzijn van haar eigen leden en vele niet-leden. WDZ Bocholtz is meer dan alleen voetbal.”

Naast de titel ‘Club van het Jaar 2021’, wordt WDZ Bocholtz beloond met professionele masterclasses die afgestemd worden op de behoeften van de club. En om de club extra in de schijnwerpers te zetten, maakt een productiemaatschappij een professionele promotiefilm voor hen. 

Verenigingen: het grootste sociale netwerk van ons land

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen die samen het grootste sociale netwerk van ons land vormen. Ontmoetingsplaatsen waar mensen met elkaar sporten, muziek maken, acteren, dansen of kunst maken en waar talent opgeleid wordt. Samen bereik je meer dan alleen en daarom zijn deze clubs zo belangrijk. Daarom organiseren NOC*NSF, AD.nl, LKCA, Kunstbende en Rabobank de verkiezing Club van het Jaar om zo het fenomeen verenigen te vieren en te belonen.Aan de verkiezing deden 2.165 sport- en cultuurclubs mee en zijn 152.000 stemmen uitgebracht.

Rabo ClubSupport

De verkiezing Club van het Jaar is onderdeel van Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport biedt sport- en cultuurverenigingen kennis, een netwerk en financiële ondersteuning. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst.

Dit artikel verscheen eerder in SPORT Bestuur & Management, editie juni 2021.


NOC*NSF 07 sep. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: