Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Golfclub De Koepel zet de poort open

NOC*NSF18 aug. 2021

Golfclub De Koepel uit Wierden heeft een grote poort aan de ingang van het terrein. “Voor veel mensen uit de omgeving schuilt achter die poort het grootste geheim van Wierden”, zegt Ype de Jong, “maar daar willen we nu verandering in brengen!”

De Jong is commissielid van commissie Groei 2025 van Golfclub De Koepel. Hij beschrijft hoe de club eigenlijk al sinds een aantal jaren kampt met een achteruitgang van het aantal leden. “Er was niet alleen te weinig groei, maar er gebeurde ook te weinig. Daarom hebben we enige tijd geleden een commissie van vijf mensen gevormd, die aan de slag is gegaan met het doel om over vijf jaar het aantal leden van onze club te vergroten. Dat willen we doen door niet meer met onze rug in de richting van de samenleving te staan, maar ons ervoor openstellen en mensen hier welkom heten. De grote poort aan de ingang staat open!”

Kennismaken met golf

Met die instelling startte de werkgroep met een aantal initiatieven, die al snel ondersteund werden door de Stichting De Welle, een brede welzijnsorganisatie in de gemeenten Hellendoorn en Wierden die meedoen voor iedereen mogelijk maakt. De Jong: “Samen met Stichting De Welle, die regelmatig projecten doet om ouderen meer aan te zetten tot bewegen, hebben we een kennismakingsaanbod aan alle 55+-ers gedaan. De Welle heeft de brieven verstuurd, en wij hebben aan ongeveer dertig senioren in kleine groepjes ‘Kennismaken met golf’ aangeboden: kopje koffie, uitleg over golf en onder begeleiding putten, chippen en afslaan. Een programma van ongeveer twee uur, niet gericht op ledenwerving, maar we gaven uiteraard wel meer informatie mee en een startaanbod van twee maanden golfstart voor € 99,-.”

Sportverenigingen

Niet alleen de senioren werden benaderd, De Jong nodigde ook de besturen van de voetbalverenigingen uit Wierden, Enter en Rijssen uit: “Gewoon gezegd: kom toch eens kennismaken. We willen hun leden niet afpikken, maar veel voetballers, die door blessures niet meer kunnen voetballen, vinden in golf een mooie alternatieve sport.” De eerste club, VV Enter Vooruit, is met een zevenkoppig bestuur al op bezoek geweest. Stichting De Welle heeft het signaal van De Jong opgepakt: voor eind september is een bijeenkomst gepland met een afvaardiging van een twintigtal sportverenigingen. De Jong: “Ook zij willen graag dat de sportverenigingen meer gaan samenwerken, op die avond gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

Scholieren

En tot slot heeft De Koepel ook contact gezocht met de gymdocent van de middelbare school in Wierden, wat ertoe leidde dat veertig leerlingen uit de eindexamenklas een middag ‘sportoriëntatie’ aangeboden kregen. “Die middag hebben we door de plaatselijke groenteman met veertig appels laten sponsoren.” Ook al heeft de club op dit moment nog niet zo veel leden gewonnen door alle initiatieven, belangrijk is dat de bekendheid in de regio en datgene wat de club te bieden heeft nu openlijk te zien is. “En reuring is er nu ook volop, laat iedereen maar komen kijken hoe mooi onze club en onze sport is”, aldus een trotse De Jong.


NOC*NSF 18 aug. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: