Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

MDT Sport: de toegevoegde waarde van vrijwilligerswerk

NOC*NSF28 mei 2021

Vind jij het gaaf om actief te zijn in de sportwereld? Bijvoorbeeld als trainer, bestuurslid, social media expert of event coördinator? Wil jij jouw talenten ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten en keuzes maken voor jouw toekomst? Doe dan mee met het Maatschappelijke DienstTijd Sport programma. Ga aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkeling en zet je vrijwillig in voor anderen, bijvoorbeeld bij jouw eigen sportvereniging.

Het sportlandschap verandert en het verenigingsleven staat voor nieuwe uitdagingen. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp in de regio, vergrijzing, individualisering en polarisatie vereisen nieuwe, slimme en innovatieve verbindingen.

MDT Sport staat voor Maatschappelijke Dienst Tijd Sport. Het is een landelijk programma vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met de sportbonden KNKV (korfbal), KNLTB (tennis), KNVB (voetbal) en Nevobo (volleybal). In dit project levert de jongere vanuit zijn/haar perspectief en inzichten een toegevoegde waarde aan de vereniging waardoor de sport wordt versterkt.

Een nieuwe kijk op vrijwilligerswerk

MDT Sport helpt de sportvereniging om een verdeling van taken op een dusdanige manier in te richten dat het voor jongeren interessant wordt om vrijwilligerswerk te doen. Bovenal zorgt het centraal stellen van de ontwikkelbehoefte van de jongere voor een nieuwe wederkerigheid in vrijwilligerswerk. Hiermee plaveien we dus niet alleen de weg voor de jongeren die nu participeren, maar creëren we ook een omgeving waarin in de toekomst nog veel meer jongeren een maatschappelijke rol vervullen. De behoefte van de jongeren staat hierbij centraal en we matchen deze aan de behoefte van de vereniging om een vitale sportaanbieder te zijn én te blijven. Er zijn voor MDT Sport twee programma’s ontwikkeld voor jongeren, aansluitend op de motivatie van jongeren om zich in te zetten als vrijwilliger.

Sport is in veel gevallen een afspiegeling van de samenleving. Met dit project wordt de positieve verbindende kracht van sport ingezet om mensen van verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen. In relatie tot het versterken van de positie van jongeren leidt een MDT Sport programma tot persoonlijke ontwikkeling. Het is mooi meegenomen als we jongeren ook weten te verleiden tot een langere inzet als vrijwilliger!

Gezamenlijk kunnen we die verbindende kracht van sport vergroten met dit project. We hopen dat we veel jongeren én verenigingen mogen verwelkomen binnen MDT Sport. Wil jouw vereniging ook meedoen? Meld je dan aan!


NOC*NSF 28 mei 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: