Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Amsterdamse Tennis Club Kadoelen: van uitzichtloos naar toekomstbestendig

NOC*NSF19 apr. 2021

De Amsterdamse Tennis Club Kadoelen (ATC Kadoelen) bestaat sinds 1982 en is gevestigd op een sportpark in Amsterdam-Noord. In 2010 droeg de gemeente Amsterdam het sportpark over aan een particuliere ondernemer. Die liet het park verloederen, wat de tennisvereniging veel leden kostte. Sinds de gemeente het in 2016 weer overnam en het clubbestuur met nieuwe plannen kwam, lacht de toekomst de vereniging toe.

Erik Hertroys is voorzitter van ATC Kadoelen en is buitengewoon trots op de weg, die de vereniging de afgelopen jaren heeft afgelegd. "ATC Kadoelen bestaat sinds 1982 en was oorspronkelijk een zeer bloeiende vereniging waar leden recreatief konden spelen, meedoen aan competities en toernooien en tennisles nemen. Toen in 2010 het sportpark naar een particuliere ondernemer overging, verloederde het. Dat kostte de vereniging veel leden. In 2016 nam de gemeente het park weer over en toen hebben wij ook grote plannen gepresenteerd. Een prachtig duurzaam clubhuis is het resultaat!"

Nieuwe banen

De gemeente Amsterdam legt acht nieuwe tennisbanen aan die toegevoegd worden aan vier bestaande banen. Daarvan zijn drie zogenaamde ‘all weather’ banen, die het hele jaar bespeelbaar zijn en waarvan er al drie aanwezig waren. De overige banen zijn speciale gravelbanen ‘op afschot’, deze zijn na neerslag snel weer bespeelbaar. Ook is er nog één gewone gravelbaan. Van de 12 banen zijn er 11 verlicht met led-verlichting. De banen zullen door de vereniging gepacht worden.

Trots

Hertroys is buitengewoon trots op het resultaat, maar ook op de weg daarnaartoe. "Aangezien wij in eerste instantie uit een vrij geslagen positie moesten komen en onze plannen veelomvattend waren, en dus veel geld kostten, kostte de realisering veel tijd. Met vereende krachten, KNLTB vertegenwoordigers, gemeente Amsterdam, geldverstrekkers, het BNG Duurzaamheidsfonds, AMRO Bank, Rabobank en SWS en last but not least de mensen van de club zelf zijn wij nu in deze positieve situatie beland. Ik ben heel trots op wat wij met het huidige bestuur en de overige vrijwilligers hebben kunnen bereiken: vanuit een uitzichtloze situatie naar een prachtig duurzaam park met dito clubhuis, wat we dit jaar hopen in gebruik te nemen!"

Bijdrage aan een duurzamere wereld

Het BNG Duurzaamheidsfonds heeft de bouw van het nieuwe clubhuis gefinancierd. Naast modern wordt dat ook duurzaam met zonnepanelen, een warmtepomp en warmteterugwin-installatie. Hertroys: "Nu is het zaak om de vereniging uit te bouwen tot een ontmoetingsplaats, waar iedereen lekker zijn of haar balletje kan slaan met in het achterhoofd dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, zonder een stempel op de omgeving. We kunnen voorlopig qua ledental weer doorgroeien waarbij vooral gedacht word aan meer jeugd en jong volwassenen zodat deze ook in de gelegenheid zijn om kennis te maken met de mooie tennissport."  

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Daarmee sluiten zij aan op de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.


NOC*NSF 19 apr. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: