Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

'Verbeterplan Sport' voor Leidse sportaccommodaties

NOC*NSF24 mrt. 2021

Het Leidse stadsbestuur heeft een ‘Verbeterplan Sport’ opgesteld. Met de aanstelling van een accountmanager, een tweejaarlijkse schouw van de accommodaties en een verbeterde communicatie over haar onderhoudsplannen hoopt de gemeente de samenwerking met de sportclubs te verbeteren. De plannen staan nog niet zwart-op-wit, maar de gemeente is al wel begonnen met de uitvoering ervan.

Nadat verschillende sportverenigingen bij de gemeente aangaven dat de samenwerking erg moeizaam verliep, kwam sportwethouder Paul Dirkse tot het verbeterplan. Eind vorig jaar presenteerde de gemeente haar ideeën aan de sportverenigingen tijdens een van de Leidse Sportcolleges. De feedback van de zes sportclubs die aanwezig waren bij de digitale bijeenkomst, wordt verwerkt in het definitieve plan.

Kennismakingsronde

Uit de presentatie blijkt dat de gemeente Leiden de focus legt op proactieve communicatie met de verenigingen. Een accountmanager, Thijs van Moorselaar, beheert de relatie tussen de gemeente en sportclubs. Hij heeft maandelijks contact met vaste personen en legt periodieke bezoeken aan de accommodaties af. Ideeën kunnen zo vroegtijdig worden gedeeld. Inmiddels is Moorselaar gestart met een kennismakingsronde langs de verenigingen. “De accountmanager kan kleine knelpunten snel oplossen en daarmee escalatie voorkomen”, aldus de gemeente.

In een gebruikersovereenkomst tussen de gemeente en de sportvereniging worden de verantwoordelijkheden voor het onderhoud van de sportvelden en accommodaties vastgelegd. Van de negentig verenigingen hebben slechts drie de overeenkomst nog niet getekend. De verwachting van de gemeente is wel dat binnenkort álle clubs hun krabbel onder de overeenkomst zullen hebben gezet.

Schouw

Een ander aandachtspunt in het Verbeterplan is dat de gemeente twee keer per jaar een schouw op de sportvelden organiseert. In maart en oktober lopen vertegenwoordigers van de gemeente en de gebruikende vereniging(en) een ronde langs het veld om onderhoudswensen in kaart te brengen. Ook dit voornemen is inmiddels praktijk geworden: “De eerste schouw op het sportpark heeft inmiddels plaatsgevonden. De andere verenigingen die gebruik maken van een buitensportaccommodatie zijn op de hoogte van het moment waarop de schouw bij hen gepland staat.”

Ook komt een van de pijlers van het nationaal Sportakkoord, de duurzame sportsector, terug in de verbeterplannen. Samen met de verenigingen gaat de gemeente spelregels opstellen voor het verduurzamen van de sportaccommodaties. Het vervangen van klassieke lampen voor ledverlichting is daar een voorbeeld van.

Klanttevredenheidsonderzoek

Om zichtbaar te maken of de samenwerking tussen gemeente en de sportverenigingen door de plannen daadwerkelijk verbetert, worden er klanttevredenheidsonderzoeken gehouden. “In het voorjaar komt er een jaarlijkse meting onder de gebruikers van de zwembaden. Tweejaarlijks vragen we de overige gebruikers van sportaccommodaties in Leiden naar hun tevredenheid”, belooft de gemeente. De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek worden telkens verwerkt tot een verbeterplan met actiepunten.

De komende maanden blijkt of de proactieve start van de gemeente, die nu al met de uitvoer van het plan begonnen is terwijl alleen de kern bij de verenigingen bekend was én een definitief plan nog niet beschikbaar, het gewenste resultaat oplevert.

 


NOC*NSF 24 mrt. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: