Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Huurverhoging voor binnensport Woerden: clubs protesteren

NOC*NSF10 mrt. 2021

Woerdense sportclubs verzetten zich tegen de ‘exorbitante’ verhoging van de zaalhuur, die in 2022 in gaat. De verenigingen hebben dit seizoen vanwege corona al veel moeite het hoofd financieel boven water te houden, maar daar komen volgend jaar dus de nog hogere kosten voor het gebruik van de sporthal of gymzaal bovenop. Dat deze huurverhoging leidt tot een hogere contributie voor de leden, is onvermijdelijk.

VTC Woerden is de eerste sportclub die bij de gemeenteraad aan de bel trok over de zaalhuur die met 15 procent toeneemt; een maatregel waarmee de 50 binnensportverenigingen in Woerden vanaf 2022 te maken krijgen. De verhoging, waarmee de raad bij de begrotingsbehandeling inmiddels heeft ingestemd, levert de gemeente jaarlijks 40.000 euro extra op.

Geteisterd

De sportclubs worden dit seizoen al geteisterd door corona. Inkomsten uit sponsoring blijven ver achter en de kantines zijn al maanden gesloten. Voor de Woerdense volleyballers betekent dat een grote financiële aderlating, aldus bestuurslid Joost Roede: “In 2019 kregen we van sponsoren en de kantine 18.000 euro binnen. Nu is dat 5000 euro. De afgelopen jaren hebben we het seizoen altijd kunnen afsluiten met een positief resultaat van tussen de 2000 en 3000 euro. Het huidige seizoen verwacht ik een verlies van 4000. In 2022 zelfs 19.000 euro als we niks doen.”

De volleyballers zijn de hoofdgebruiker van de Thijs van der Polshal. Op zaterdag spelen de teams daar hun wedstrijden, elke doordeweekse avond trainen de leden er van 17.00 uur tot ongeveer 22.30 uur.  “Voor de huur van de hal betalen we nu rond de 50.000 euro. Dat wordt vanaf 1 januari 57.500”, rekent Roede voor. De zaalhuur bedraagt voor VTC Woerden (435 leden) momenteel meer dan 50 procent van de exploitatie. 

Contributie omhoog

Om het verwachte financiële gat te dichten, zijn er meerdere mogelijkheden: een verhoging van de contributie met 11 procent (van 300 naar 330 euro per jaar), huur van minder uren of de gemeenteraad op andere gedachten brengen. De klankbordgroep heeft een kleine inventarisatie gehouden onder de clubs, die vanaf volgend jaar met de huurverhoging te maken krijgen. Volgens Van Wijk kwam hieruit naar voren dat de clubs zich genoodzaakt zien de contributie omhoog te schroeven met percentages tussen de 4 en 12 procent.  Toch hoopt Roede natuurlijk dat de gemeenteraad nog op andere gedachten gebracht kan worden. “Als we minder uren gaan huren, krijgen de leden helemaal het gevoel dat ze niet meer kunnen sporten. Bij een contributieverhoging vrees ik dat leden afhaken.”

Het Sportoverleg Woerden steunt de sportclubs in hun verzet tegen de huurverhoging. Dit onafhankelijke adviesorgaan vindt dat de gemeente ‘verkeerd signaal afgeeft’ in deze moeilijke tijd. “Aan de ene kant wil je dat de mensen meer gaan sporten, dan moet je niet de huur gaan verhogen zodat de clubs meer contributie moeten gaan vragen of minder uren gaan inkopen. De leden haken dan af. Dat werkt alleen maar averechts”, reageert voorzitter Tom van Wijk. 

Gezond houden

Het Sportoverleg had de gemeenteraad in september van het vorige jaar al dringend afgeraden om op sport te bezuinigen. Van de destijds aangekondigde kortingen zijn de huurverhogingen van de sport- en gymzalen uiteindelijk overeind gebleven. Volgens de fracties is de verhoging acceptabel, omdat de tarieven ‘dan beter aansluiten bij de regio.’ Van Wijk vindt dat een vergelijking met de huurtarieven van sporthallen in buurgemeenten niet opgaat. “Dat is appels met peren vergelijken. In coronatijd moet je niet op sport gaan bezuinigen. Je moet de sportaanbieders gezond houden.”


NOC*NSF 10 mrt. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: