Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Platform Sportstad Leiden

NOC*NSF28 jan. 2021

Corona was voor de sport beslist niet goed, maar soms kwam er daardoor wel iets goeds op gang. Zoals in Leiden: een uit nood geboren samenwerkingsverband heeft in enkele maanden tijd bewezen een uitermate succesvolle structuur te bieden aan de ondersteuning van de Leidse sportverenigingen.

In veel gemeenten kwam corona op een moment dat de sportwereld drukdoende was met het lokale sportakkoord. Zo ook in Leiden, waar wethouder Paul Dirkse als portefeuillehouder Sport daarbij betrokken was. "Begin maart hadden we de eerste bijeenkomst, een prachtige start met veel belangstelling en veel energie. En toen ging alles dicht..."

In 2019 heeft de gemeente Leiden een nieuwe nota Sport en Gezondheid gepresenteerd, die een goede basis biedt voor het lokale sportakkoord. Dirkse, die sinds 2016 wethouder is, schetst de opgaves die de stad daarin heeft: "Enerzijds zijn we verantwoordelijk voor de 'hardware', de sportaccommodaties, die in Leiden vrijwel allemaal gemeentelijk eigendom zijn. Daar worden nieuwe accommodaties ontwikkeld. En anderzijds is er dan de 'software', de programmering door verenigingen en andere beweegaanbieders: wij willen zoveel mogelijk Leidenaren in beweging brengen. We doen het al niet slecht, staan op plek 5 van de vijftig grootste gemeenten, maar willen van 70 naar 80% deelname."

De sportverenigingen in Leiden, ruim honderd in getal, zijn georganiseerd via twee organisaties: de Leidse Sport Federatie (LSF), die de algemene belangen van de clubs behartigt en de stichting Topsport Leiden, die zich inzet voor topsport in Leiden. De LSF adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd waar het gaat om de sport in de stad. Paul Goulmy is voorzitter van de LSF en vertelt: "Dat is wat wij als LSF in maart van dit jaar ook gedaan hebben: wij hebben de gemeente op eigen initiatief het advies gegeven om oog te hebben voor hoe hard corona de sportverenigingen treft. Doorlopende vaste kosten, wegvallen van kantine-inkomsten, enzovoort." Wethouder Dirkse vult aan: "Naar aanleiding van het signaal van de LSF zijn we snel het gesprek aangegaan. In eerste instantie om zicht te krijgen op wat het wegvallen van inkomsten voor de clubs betekent. En de beste manier om te weten te komen wat er speelt, is om elkaar op te zoeken."

'Crisisteam'

Zo ontstond in eerste instantie een 'crisisteam', waarin onder meer de wethouder sport, voorzitters LSF en STL, ambtenaren sport, breedtesportcoördinator en topsportcoördinator aanschuiven. Dirkse: "Eind maart zaten we voor het eerst in die samenstelling bij elkaar, en sindsdien doen we dat wekelijks. Ook al heeft Leiden 125.000 inwoners, de lijnen zijn kort. We weten elkaar te vinden. Bij het opstarten van het crisisteam hebben we een externe procesbegeleider erbij gehaald om het platform meteen goed te laten functioneren. En dat heeft beslist zijn vruchten afgeworpen!" De eerste acties van het crisisteam waren gericht op het halen en brengen van informatie bij de clubs, bijvoorbeeld over de financiële regelingen. Daarvoor gingen twee mensen uit het team aan de slag. Met de wijzigingen in de maatregelen kon door het wekelijkse overleg telkens snel geschakeld worden. "Alle informatie lag elke week op tafel. Zo waren we in staat alle clubs snel te informeren."

Het 'Sportplatform' organiseerde ook digitale vragenuurtjes, waarin clubs coronagerelateerde vragen konden stellen. En webinars over diverse onderwerpen, zoals het binden van leden en financiën rondom corona. Goulmy: "Ik ben heel blij dat we verenigingen in deze moeilijke tijd kunnen ondersteunen met het platform, en de reacties van de sportverenigingen zijn ook heel positief. Het is bijvoorbeeld mooi om te zien hoe dankzij de webinars onderlinge verbinding ontstaat."

Eén voordeur

Talitha van Haasteren, voorzitter van Roeivereniging Die Leythe en namens de Leidse sportverenigingen ondertekenaar van het sportakkoord, beaamt wat Goulmy zegt. "Wij ervaren niet alleen heel veel ondersteuning vanuit het platform, de bereikbaarheid is vooral enorm verbeterd, doordat we nog maar één voordeur hebben, waar we al onze vragen kunnen stellen. En het uitwisselen van ervaringen met andere verenigingen is ook heel plezierig. Je kunt samen overleggen: wat mogen we nou wel en wat mogen we niet? En je helpt elkaar onderling ook met tips om je ledenbinding en het verenigingsgevoel warm te houden."

Ook al is corona nog lang niet voorbij, het Sportplatform heeft zijn waarde inmiddels dermate bewezen, dat het veel breder ingezet wordt. Dirkse: "We zien allerlei kansen om doelen uit ons sportbeleid via dit - uit nood geboren - platform op te pakken. Het is een nieuwe samenwerkingsstructuur, die we inzetten om de verenigingen sterker te maken. We hebben daarvoor een ontwikkelkalender opgesteld waarop belangrijke thema’s genoemd worden."

Leidse Sport Colleges

Goulmy vult aan: "Die komen bijvoorbeeld aan de orde in de webinars, die we 'Leidse Sport Colleges' zijn gaan noemen. Het is lastig om de energie van de clubs vast te houden als je elkaar niet kunt ontmoeten. Dankzij het platform slagen we daar toch in. Onze inspanningen worden gewaardeerd, ook al krijgen clubs niet altijd te horen wat ze willen horen. Clubs voelen zich gesteund en er is plek voor hen om hun verhaal kwijt te kunnen. Er wordt gezocht naar oplossingen en vragen die niet beantwoord kunnen worden, worden door ons elders voorgelegd."

De goede samenwerking binnen het platform zorgt er ook voor dat signalen snel opgepakt worden. Een voorbeeld: als er signalen komen dat een club voornemens is zijn contributie te verhogen, dan wordt er snel geïnventariseerd en heeft men in korte tijd in beeld wat daar de reden van is. Zijn er financiële problemen of is er iets anders aan de hand?

Loyale leden

Dat corona sommige sportverenigingen zwaar in de problemen brengt, is helder. Van Haasteren: "Bij onze roeivereniging valt het gelukkig mee, we hebben heel loyale leden. We hebben weinig opzeggingen, maar wel duidelijk minder instroom van nieuwe leden dit jaar." Het platform heeft in de afgelopen maanden ook een lokale campagne voor de clubs uitgerold om leden te behouden.

Wat wensen de platformleden voor de toekomst? Goulmy: "Het zou mooi zijn als het leidt tot nog meer samenwerking tussen verenigingen, als de clubs elkaar nog beter weten te vinden. Dan krijgen we beslist nog meer sterke verenigingen." En Dirkse: "Met behulp van het platform kunnen we volgens mij de wereld van de sportverenigingen verbinden met de andere belangrijke spelers in de wijk, zoals de school, de jongerenwerkers en het buurtcentrum."

 


NOC*NSF 28 jan. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: