Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Digitaal pesten: wat kun je ertegen doen?

NOC*NSF23 dec. 2020

Pesten is helaas van alle tijden. Tegenwoordig is het zelfs zo dat pesten niet meer stopt bij de voordeur, want via internet kan het getreiter de hele dag doorgaan. School of het sportveld zijn niet meer de enige plekken waar iemand vernederd, uitgescholden of gekleineerd kan worden, maar als trainer van een sportclub kun je hier nog wel altijd je best doen om (digitaal) pesten te voorkomen.

Door de onderstaande tien tips door te lopen, verklein je de kans op pestgedrag bij de club. Het is belangrijk om aan te geven dat er geen ruimte is voor pesten en dat ook de begeleiders, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen op de sportvereniging hier een rol in spelen.

  1. Maak sporters, begeleiders en ouders duidelijk dat de manier waarop zij over andere kinderen en hun ouders praten, bepalend is voor hoe kinderen met elkaar omgaan.
  2. Praat met kinderen over omgangsvormen en verschillen tussen mensen. Benadruk dat zulke verschillen prima zijn. Groepen die in staat zijn om te accepteren dat iedereen anders, zijn namelijk groepen waarbinnen niet gepest wordt.
  3. Maak duidelijk dat pesten niet wordt getolereerd en leg afspraken vast. Praat over wat wel acceptabel gedrag is en wat niet. Wanneer is een geintje leuk en wanneer wordt het pesten? Besteed ook aandacht aan het positieve: hoe kunnen we het leuk hebben met elkaar? Complimenteer de groep en afzonderlijke kinderen wanneer het goed gaat.
  4. Zorg dat kinderen die samen sporten elkaar goed leren kennen. In groepen waar kinderen elkaar beter kennen, wordt minder gepest.
  5. Laat kinderen zien dat je fouten mag maken, ook in de sport. Strenge regimes werken pestgedrag in de hand. Kinderen moeten niet bang zijn fouten te maken, en moeten ook leren hun fouten naar elkaar weer goed te maken.
  6. Denk nooit: ‘Ik zie het niet, dus het gebeurt niet’. Zeg dat ook nooit tegen een kind of ouder die met een klacht over pesten komt. Onderzoek eerst goed wat er aan de hand is.
  7. Achterhaal wanneer er nog geen sprake was van pesten en wanneer het voor het eerst wel zo was. Welke gebeurtenis heeft intussen plaatsgevonden? Is bijvoorbeeld de groepssamenstelling veranderd of is er ooit een misverstand geweest?
  8. Neem niet alle regie uit handen van het kind en laat je emoties thuis. Betrek het gepeste kind bij het nadenken over een oplossing. Vraag hem of haar om mee te denken over jullie de situatie het beste aan kunnen pakken.
  9. Spreek degene die pest en het slachtoffer apart, zodat je weet of er een conflict aan het pesten vooraf is gegaan of dat het te maken heeft met een machtsspel. Spreek ze ook samen. Zodra ze elkaar beter begrijpen, blijken kinderen vaak heel vergevingsgezind.
  10. Praat ook over goed online gedrag. Laat kinderen sociale media inzetten om hun team te promoten, een sponsorloop voor de club te houden of om hun mooiste sportmomenten met de rest van de wereld te delen!

De flyer die mijnkindonline.nl, tegenwoordig onderdeel van kennisnet, maakte om (digitaal) pesten tegen te gaan.


NOC*NSF 23 dec. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: