Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Vraag De Club: laat leden meepraten en -beslissen over verenigingszaken

NOC*NSF23 okt. 2020

“Vraag De Club is een gebruiksvriendelijke tool die het makkelijk maakt om snel de mening van jouw leden te peilen.” René Gerards, secretaris van de Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond (KNKB), is in de testfase één van de tevreden gebruikers van Vraag De Club, de recent door de Sportinnovatiestudio ontwikkelde tool voor sportclubs en bonden.

“Via Vraag De Club hebben we uitgevraagd of onze leden bereid waren om de ALV digitaal te laten plaatsvinden. Uit de uitslag van de enquête bleek dat dat volgens de leden zeker een optie zou kunnen zijn. Ook was in de reacties goed terug te lezen onder welke voorwaarden ze dat mogelijk achtten. Heel inzichtelijk.”

Laagdrempelig

Ook Stéphan Kuijpers, projectleider verenigingsservice en productontwikkeling bij het Nederlands Handbal Verbond, ziet de kracht: “Met Vraag De Club is een laagdrempelige manier ontstaan om met één vraag veel relevante data te kunnen verkrijgen. Less is more en dat geldt ook voor de tijd van leden. Hoe simpeler, efficiënter en concreter er gecommuniceerd kan worden, hoe laagdrempeliger de stap is om daadwerkelijk te communiceren.”

Het is mooi als de eerste gebruikers in de praktijk ervaren waarom het de bouwers van Vraag De Club van meet af aan te doen was. Het doel was een laagdrempelige online tool realiseren om leden beter bij de club of bond te betrekken. Een middel om opinies te peilen, besluiten te nemen of ideeën op te halen. En het moest eenvoudig, flexibel en toegankelijk zijn.

Rutger-Jan Schoen, Voorzitter Haagse Kust Zeil Vereniging: “Vraag De Club is echt een middel om snel  een duidelijke vraag voor te leggen aan de leden; die peiling kan je dan meenemen in je besluitvorming in het bestuur, wat uiteindelijk in een normale ALV zal worden bekrachtigd. Ik ben nu vier jaar voorzitter van de club en merk dat het moeilijk is om alle leden bij de besluitvorming te betrekken. Een makkelijk te gebruiken instrument om relatief snel de mening van de leden te polsen over niet te complexe keuzes, was voor mij de reden om mee te doen met het uittesten.”

Eenvoudig

Uit onderzoek van de Sportinnovatiestudio kwam naar voren dat er veelzijdige tools bestaan om mensen te bevragen, maar dat die al snel te allesomvattend en daarmee te complex zijn voor clubs die maar af en toe een vraag aan hun leden willen stellen. En die verder willen dat mensen in de volle breedte van de club kunnen meedoen. Ook werd het voor de Sportinnovatiestudio door het tonen van schetsen in interviews overduidelijk dat er behoefte is aan nieuwe middelen in een steeds digitalere tijd.

Stéphan Kuijpers: “Tegenwoordig zit iedereen op zijn/haar telefoon en is het verenigingsleven anders dan jaren geleden. Zowel voor de bond, als voor verenigingen is het interessant om belangrijke vragen snel en direct te kunnen vragen. Wij zien vooral voor verenigingen hierin een enorm praktisch voordeel, waarbij op eenvoudige wijze toch snel antwoord/advies kan worden gegeven op (lastige) vraagstukken die je bij zoveel mogelijk mensen zou willen nagaan.”

Veelzijdig

Vraag De Club kwam tijdens de corona in een stroomversnelling terecht. Verenigingen wilden bijvoorbeeld hun ALV’s online gaan doen. En natuurlijk kan de tool daar een rol bij spelen door digitaal goedkeuring van jaarstukken te vragen om dat later in een juridisch afgetikte setting te bevestigen, maar volgens de Sportinnovatiestudio is het nog waardevoller om het als een voortdurend middel te zien om kennis te delen en meningen te peilen. Laat de leden bijvoorbeeld een keuze maken uit voorstellen voor verschillende clubtenues, vraag hoe ze tegenover uitbreiding met andere sporten staan, doe de evaluatie van een seizoen lang trainen, etcetera.

Het kan allemaal met Vraag De Club. Met Vraag De Club stel je slechts één vraag per keer. Dat is bewust. Om de club tot beperking te dwingen en de gebruiker de garantie te geven dat het geen tijdrovende kwestie wordt. En dat stellen van de vraag kun je aan de hele vereniging doen of aan een deel van de club: spelers van een team, ouders van jeugdleden, alleen de trainers. En het kan daarbij een meerkeuze vraag betreffen (‘We moeten de training van maandag verplaatsen, gaat jullie voorkeur naar dinsdag, woensdag of donderdag uit?”) of een open vraag (‘Welke ideeën hebben jullie voor het jubileum?’). De opties zijn beperkt, de mogelijkheden divers.

Marijke Krabbenbos Voetbalvereniging GeuzenMiddenmeer: “We nemen als bestuur altijd graag de stem van de leden mee in onze besluitvorming. We hebben er duizend dus die spreek je niet allemaal langs de lijn. We deden in het verleden wel eens een ledentevredenheidsonderzoek en soms een polletje op we website. Vraag De Club is heel gefocust en één onderwerp te gelijk, dat is prettig. Voor onze jeugdspelers houden we een keer per jaar een jeugd-ALV op een woensdagmiddag. Wellicht kunnen we de jeugd ook vaker bevragen met Vraag De Club.”

Vraag De Club is in zijn testperiode. De eerste resultaten met clubs en bonden zijn hoopgevend. Wil je er in deze bètafase ook mee aan de slag? Mail naar info@sportinnovatie.studio.

Meer weten over succesvolle innovaties in de sport? Lees dan de recent uitgekomen, vierde editie van het Sportinnovatiemagazine of neem een kijkje op de website van de Sportinnovatiestudio.


NOC*NSF 23 okt. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: