Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Wat betekent Prinsjesdag voor de sportwereld?

NOC*NSF17 sep. 2020

Dinsdag stond Den Haag in het teken van Prinsjesdag. Door corona zag dit (sport)jaar er anders uit dan gepland en ook op de toekomst zal het virus impact hebben. Vanuit de sportwereld wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het belang van bewegen. Uiteindelijk moet bewegen namelijk het nieuwe normaal worden, maar wat betekenen de gemaakte plannen voor sportend Nederland?

Eerder al maakte het kabinet steunpakket 3.0 bekend. Het kabinet verlengt de lopende steunmaatregelen van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Belangrijke regelingen voor de sportwereld zijn de verlenging van de NOW-regeling (3.0), dat ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober uitstel van belasting aanvragen en dat de belastingvrije tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) opnieuw wordt ingezet. Over de TVL-regeling lees je meer in dit bericht. Het maximale bedrag wordt per onderneming per drie maanden verhoogd naar 90.000 euro.

Kracht van sport

Met het Sportakkoord slaan de sport, gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineens om de kracht van sport de komende jaren beter te gaan benutten. Het doel is om Nederland via sport en beweging te verenigen. In 2021 is via subsidies en opdrachten in totaal 77,5 miljoen euro beschikbaar voor het Nationaal Sportakkoord.

De Kleine Beweegagenda

Voor de allerjongsten wordt ingezet op 'De Kleine Beweegagenda'. Dit is een project dat zich richt op beweegstimulering voor de doelgroep van 0 tot 4-jarigen en dat wordt uitgevoerd door het Mulier instituut en Kenniscentrum Sport en Bewegen. Verder maakt het ministerie van VWS zich sterk voor het beleid om kinderen weer meer buiten te laten spelen.

Verduurzaming en toegankelijkheid

Het ministerie van VWS zet zich, samen met gemeenten, in om sportaccommodaties te verduurzamen en beter toegankelijk te maken. Om dit te bereiken, kunnen sportverenigingen een subsidie aanvragen van 20% voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Ook is het mogelijk om een aanvullende subsidie aan te vragen van 15% voor investeringen in duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en circulariteit van sportaccommodaties. In 2021 is via subsidies en opdrachten in totaal 81,6 miljoen euro beschikbaar.

Kwetsbare groepen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een subsidiebudget van 1.050.000 miljoen euro voor Integriteit en Kansspelen gerelateerde onderwerpen. Deze subsidies worden in de vorm van projectsubsidies opgenomen in de begroting. De doelstelling van de subsidies in het kader van integriteit is het beschermen van kwetsbare groepen in onder andere de sport.


NOC*NSF 17 sep. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: