Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Hulp voor Limburgse sportclubs bij subsidieaanvraag

NOC*NSF28 sep. 2020

Vanaf 14 september werken Huis voor de Sport Limburg en Sportsubsidie.nl intensief samen. Gezamenlijk willen zij de Limburgse sportclubs nóg beter aan subsidies gaan helpen voor hun plannen. De clubs hebben namelijk goede ideeën, maar het ontbreekt hen aan geld om deze ook daadwerkelijk uit te voeren.

Sportclubs willen graag meer mensen in beweging krijgen én houden, maar veel projecten komen door geldgebrek niet van de grond. Toch bestaan er ook voor clubs in Limburg honderden subsidie- en fondsregelingen. Het probleem is echter dat vrijwilligers of initiatiefnemers bij een club, de weg niet weten te vinden naar deze subsidies en fondsen of de aanvraagprocedure veel te ingewikkeld vinden. “Die zoektocht naar geld voor projecten moet anders”, zegt Jack Opgenoord dan ook, directeur van Huis voor de Sport Limburg.

De weg naar geld

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft Sportsubsidie.nl veel ervaring met het aanvragen van sportsubsidies. Directeur Ben Moonen is specialist op het gebied van Europese aanvragen en kent de te bewandelen weg naar Europees geld. “Door de samenwerking met Huis voor de Sport Limburg helpen wij Limburgse sportclubs van idee naar subsidie”, legt hij uit. “Huis voor de Sport Limburg helpt clubs met het schrijven van hun plan en daarna doen wij een scan. Vervolgens schatten wij in hoe groot de kans is dat een project geld krijgt toegewezen. Wij bereiden daarna het verzoek om subsidie voor, dienen het in en helpen clubs met de verantwoording.”

TASO-regeling

In mei is er een proef gestart met de digitale masterclass over de BOSA-regeling. “Daar kregen wij zoveel goede reacties op, dat we op 17 september een masterclass over de TASO-regeling hebben gegeven.” De TASO-regeling is bedoeld als tegemoetkoming voor clubs die door de coronamaatregelen financiële schade hebben opgelopen. Sportclubs kunnen deze regeling aanvragen sinds 8 september.


NOC*NSF 28 sep. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: