Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Doet jouw club al aan verduurzaming?

NOC*NSF10 jul. 2020

Veel clubs hebben de ambitie om hun accommodatie te verduurzamen. Ook nu de sportwereld langzaamaan weer op gang komt na de coronacrisis, gaan vereniging straks weer aan de slag om hun onderkomen ‘groener’ te maken. Het Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een stappenplan opgesteld waarin staat beschreven hoe verduurzaming succesvol kan.

Stap 1: initiatief

Je ziet mogelijkheden om bijvoorbeeld het energieverbruik van het clubhuis wat te verminderen. Ga op zoek naar mensen binnen de club die een medestander van deze mogelijkheid zijn. Maak aan de hand van voorbeelden van andere club duidelijk aan het bestuur wat er allemaal mogelijk is op het gebied van verminderd energieverbruik.

Stap 2: het projectplan

Na de fase waarin het initiatief is genomen, stelt een projectteam een plan op. Het bestuur moet hebben aangegeven welke ruimte het projectteam krijgt om naar oplossingen te zoeken voor, bijvoorbeeld, het verminderen van het energieverbruik.

Stap 3: onderzoek en afstemming

Nu is het tijd om contact te zoeken met de gemeente. Ook voor hen is verduurzaming een thema dat regelmatig op de agenda staat. Kijk of de gemeente ook al plannen heeft voor verduurzaming, bijvoorbeeld via een lokaal sportakkoord. Een overkoepelend belang als verduurzaming kan reden zijn om gezamenlijk op te trekken. Probeer daarom ook contact te zoeken met clubs die al verduurzaamd zijn en inventariseer samen met de gemeente of andere clubs ook interesse hebben om dit stappenplan voor verduurzaming te volgen.

Stap 4: besluitvorming, geld en offertes

Het bestuur van de club moet je doelstellingen en de mogelijkheden afwegen. Dit moet een besluit opleveren waarin staat beschreven voor welke maatregel of welke maatregelen is gekozen. Daarnaast moet helder zijn hoe alles omtrent de betaling in zijn werk zal gaan.

Stap 5: realisatie

De apparatuur of materialen die je nodig hebt voor verduurzaming, worden in deze fase geleverd door de leverancier. Hij installeert, isoleert en plaatst de verduurzamingsapparatuur, waarna de club haar leden inlicht over het belang én over de toepassing van de maatregelen voor verduurzaming.

Stap 6: evaluatie en bijsturing

Nu is het zaak om te controleren of de maatregelen in de praktijk ook echt tot verduurzaming leiden. Levert de nieuwe apparatuur ook echt de gewenste besparing op? De resultaten van zulke vragen moet je goed evalueren met betrokkenen als het bestuur, het projectteam, de gemeente en wellicht enkele leden.

Het volledige document waarin het stappenplan uitgebreid wordt uitgelegd, vind je hier.


NOC*NSF 10 jul. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: