Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Verbonden blijven met de clubs door het ‘Sportcafé’

NOC*NSF08 jun. 2020

Om een lokaal sportakkoord succesvol te laten zijn is een goed contact met alle sportaanbieders en betrokken partijen cruciaal. Daarvoor zijn er in het land veel mooie vormen bedacht, die nu, in tijden van corona, niet allemaal meer kunnen plaatsvinden. We spraken enkele mensen, die graag hun ervaringen willen delen. Belangrijkste aandachtspunt: de informatie-overdracht is misschien wel de reden voor de afspraak, maar het onderling ontmoeten mag zeker niet onderschat worden! Daar komen vaak de mooiste initiatieven uit voort.

We beginnen in ‘Noord-Holland midden’, waar Jantine Kloppenburg vanuit Team Sportservice dertien gemeenten ondersteunt in de uitvoering van hun lokale sportbeleid. “Dat doen we al geruime tijd, dus daar hebben we ook al behoorlijk wat ervaring mee opgedaan. We organiseren themabijeenkomsten, sportcongressen en sportcafés. Niet alle bijeenkomsten hebben hetzelfde doel, dus daar passen we het format en de benaming aan aan. Soms staat deskundigheidsbevordering of informeren voorop, een andere keer gaat het vooral om het ontmoeten en verbinden van verenigingen onderling of met andere maatschappelijke organisaties.” Als voorbeeld noemt Kloppenburg hoe zij het thema ouderen benaderd hebben in het kader van het lokale sportakkoord. “Daar willen we uiteraard ook informeren over de services, die daarvoor ingezet kunnen worden (dat is dan deskundigheidsbevordering en inspiratie), maar we nodigen ook een ouderenwerker uit die komt vertellen over de doelgroep en die aangeeft waar hij tegenaan loopt en welke vraagstukken hij heeft. Op die manier kunnen we meteen proberen om een match tot stand te brengen. Dat werkt heel goed!”

Ontmoetingsplek

Een andere gemeente, die haar ervaringen wil delen, is Gouda. Rogier Zandijk is verenigingsondersteuner bij SPORT•GOUDA en zij organiseerden vier keer per jaar een bijeenkomst, waar bestuurders elkaar konden ontmoeten om over allerlei onderwerpen van gedachten te wisselen. “De voorjaarsbijeenkomst stond gepland voor 23 april, maar daar kwam dus plotseling corona tussendoor. Daarop hebben we besloten de bijeenkomst digitaal te organiseren. De datum paste daar perfect voor, want het was de donderdag ná de aankondiging dat kinderen weer mochten beginnen met sporten, dus er leefden heel veel vragen bij de sportaanbieders.” SPORT•GOUDA organiseerde het digitale Sportcafé in nauwe samenwerking met de gemeente. “De wethouder sport opende de bijeenkomst, we hadden 45 deelnemers, het was echt een geslaagde eerste bijeenkomst!”

Zandijk benadrukt dat het goede verloop van een digitale bijeenkomst staat of valt met de voorbereiding. “Dat hadden we goed gedaan, we hadden een doorloop gemaakt, waarin we de ‘spelregels’ uitlegden. Mensen konden eerder ‘binnenkomen’, in alle rust de doorloop doorlezen, zodat er tijdens de bijeenkomst geen onduidelijkheden waren. We hadden een host, die was verantwoordelijk voor wat er op het scherm te zien was, en een co-host, die de chatfunctie beheerde. Zo hielden we constant de regie. En kregen we ook veel goede reacties erop, iedereen kon al zijn vragen kwijt en wij konden de structuur bewaren. En we konden perfect inspelen op een aantal urgente problemen, waar iedereen tegenaan liep. Zo hebben we afgestemd collectief hesjes aan te schaffen en de inkoop van desinfectiemiddelen te regelen.”

Nieuwe verenigingen

Een derde gemeente, die we aan het woord laten, is Nieuwegein. Als host city van de Nationale Sportweek in 2019 en 2020 is de aandacht voor sport en bewegen wel gegarandeerd, aldus Cees van Rootselaar, sportcoördinator bij SportID. “Het lokale sportakkoord is bijna klaar, dus ons team stond in de startblokken om allerlei zaken te starten. En toen kwam corona… Omdat SportID in het zwembad gevestigd is, konden we daar niet meer terecht. We hadden gelukkig ervaring met online vergaderen via Teams, en ik ben écht blij met het creatieve team dat wij hebben, die meteen met ideeën kwamen wat we online kunnen doen. Eén van die dingen was een digitale bijeenkomst met alle sportaanbieders op 13 mei jl. via Zoom. Dat is prima verlopen! We hadden 17 deelnemende verenigingen, in totaal 34 mensen, en het programma liep super strak! Ook de adviseurs lokale sport namen deel en het viel ons op dat aan deze digitale bijeenkomst veel nieuwe verenigingen deelnamen, die er voorheen niet waren, zoals een zeilvereniging, een roeivereniging en een sportschool. We begonnen de bijeenkomst met een rondje voorstellen, waarin iedereen ook gevraagd werd het grootste probleem, waar hij tegenaan liep te beschrijven. Daarop kregen de deelnemers dan van anderen mooie suggesties, ideeën en aanbiedingen voor samenwerking aangeboden, zoals de yogalessen die nu op het voetbalterrein Galecop worden gegeven.”

De bijeenkomst in Nieuwegein heeft nog geen naam, maar Van Rootselaar denkt niet dat het ‘Sportcafé’ zal gaan heten. “Daarvoor hebben we in de afgelopen maanden te veel gezien dat onze sportaanbieders vooral ook het bewegen moeten omarmen. Dus dat woord willen we er zeker in hebben.”

In de coronatijd is men in Noord-Holland ook overgestapt op digitale methodes. Kloppenburg: “We hebben inmiddels ook webinars georganiseerd, waarin we proberen om alle ontwikkelingen toe te lichten in een algemene presentatie en daarnaast via de chat antwoord te geven op de vragen van de deelnemers. Dat liep goed, een verenigingsadviseur en een jurist doen dan de chat en iedereen kan alle vragen en antwoorden zien.”

Spontane ontmoeting

In Gouda heeft men nog een goede tip om ook het ‘sociale’ aspect, de toevallige gesprekken bij het koffie halen, mee te nemen in de bijeenkomst. Zandijk: “Dat was een schot in de roos: we hebben een pauze ingepland, waarin we de deelnemers random in ‘breakout rooms’ hebben gezet. Zo hadden we zeven kleinere groepjes, waar toch een beetje die spontane ontmoeting plaats vond.” Inmiddels heeft men sinds het eerste sportcafé in Gouda tweewekelijks een ‘meet up’: op donderdagavond van half 8 tot half 9 is SPORT•GOUDA beschikbaar voor vragen en discussie. “Dat loopt ook goed, we hebben gemiddeld dan zo’n 15 personen, die ons ‘bezoeken’. Dat gaan we zeker ook voor de toekomst behouden. Want dit is voor clubs én voor ons als verenigingsondersteuner een prima aanvulling op het bezoeken van bestuursvergaderingen. We merken dat het kennis halen en delen op deze manier nóg laagdrempeliger is geworden. Een badmintonvereniging die inbelde, was eigenlijk niet van plan om ook met buitenactiviteiten aan de slag te gaan en heeft daartoe dan toch besloten.”

Nóg actiever

In Nieuwegein zorgt corona sowieso voor het wijzigen van alle plannen. Van Rootselaar: “De draaiboeken voor alle activiteiten rondom de Nationale Sportweek moeten herzien worden. Maar waar het om gaat, is dat we contact houden. We zien hoe belangrijk het is dat iedereen aangesloten blijft en daar vinden we zeker oplossingen voor. Wat het lokale sportakkoord betreft hebben we ook wat vertraging in de uitvoering opgelopen, bijvoorbeeld omdat we de scholen nodig hebben om kinderen te laten bewegen. Onze digitale bijeenkomsten met de sportaanbieders zullen we zeker continueren, we zien er duidelijk de toegevoegde waarde van in. We willen ze graag wel nóg iets actiever maken, bijvoorbeeld door één gast aan tafel uit te nodigen. Ons team barst nog van de ideeën!”

‘Denk niet te groot’

Vanuit Noord-Holland wil Jantine Kloppenburg tenslotte ook nog enkele tips meegeven. “De eerste tip: denk niet te groot! Verwacht niet meteen grote concrete resultaten, maar kleine stapjes kunnen uiteindelijk ook tot grote dingen leiden. En als je de kans op concrete samenwerkingsafspraken wilt vergroten, organiseer dan ook zo lokaal mogelijk. Bij regionale bijeenkomsten is er minder lokale herkenning en komen matches minder snel tot stand. Inspireren kun je wel op regionaal niveau doen. En als laatste tip: betrek de verenigingen/sportaanbieders bij de organisatie, bijvoorbeeld via de sportraad of enkele grote clubs. Vorm dan een werkgroep, die samen de sportcafés organiseert. Zo garandeer je een betere afstemming op de vraag en zijn de clubs actiever in de werving van deelnemers.”

Denk je dat jouw gemeente ook wel een 'sportcafé' of vergelijkbare bijeenkomst kan gebruiken? En ben je geïnspireerd door deze verhalen?  Neem dan gerust contact op met je collega Adviseurs lokale sport van de genoemde gemeenten in dit artikel, Jantine Kloppenburg, Jorrit Smit en Henk van de Wetering.


NOC*NSF 08 jun. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: