Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Rechter beboet voetbalclub voor milieuvervuiling kunstgraskorrels

NOC*NSF05 feb. 2020

Kunstgras is in de afgelopen periode geregeld in het nieuws geweest. Dan ging het vooral over de al dan niet bestaande risico’s van het sporten op kunstgras. Eind december lag kunstgras op een andere manier onder het vergrootglas. Een sportbedrijf in de gemeente Enschede werd veroordeeld voor milieuvervuiling door rubberkorrels die buiten de kunstgrasveld van een voetbalvereniging terecht zijn gekomen. Met het vonnis wordt benadrukt dat sportverenigingen met kunstgrasvelden in eigen beheer op een correcte manier moeten omgaan met het naleven van de zorgplicht rondom het gebruik van kunstgrasvelden.

De rechtbank van Rotterdam deed 19 december jl. uitspraak over de verspreiding van infill-materiaal buiten een kunstgrasveld. Het sportbedrijf van de gemeente Enschede is veroordeeld voor milieuvervuiling door rubberkorrels die buiten kunstgrasvelden van een voetbalvereniging terecht zijn gekomen. Het sportbedrijf kreeg een boete van tienduizend euro, waarvan vijfduizend euro voorwaardelijk, en een proeftijd van twee jaar. De uitspraak is belangrijk voor de sport in het algemeen en voetbal op kunstgras in het bijzonder.

Uit het vonnis blijkt dat het voor beheerders (vaak gemeenten en/of verenigingen) van kunstgrasvelden van eminent belang is maatregelen te treffen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen om verontreiniging te voorkomen en de gevolgen van eventuele verontreiniging te beperken: de zogenaamde dubbele zorgplicht (artikel 13 Wet Bodembescherming). Deze dubbele zorgplicht houdt in dat voorkomen moet worden dat verontreiniging plaatsvindt en dat wanneer er sprake is van verontreiniging de gevolgen daarvan dienen te worden beperkt of ongedaan worden gemaakt.  

Wat betekent dit voor sportclubs?

Daar waar de voetbalvereniging eigenaar en/of beheerder is van een kunstgrasveld is het correct naleven van de zorgplicht van groot belang. Bij rubberingestrooide kunstgrasvelden gaat het er dan met name om ervoor te zorgen dat de rubber korrels (zoveel mogelijk) op het kunstgrasveld blijven. Voor het naleven van deze zorgplicht wordt onder andere verwezen naar het 'zorgplichtdocument milieu kunstgrasvelden' zoals opgesteld door de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC). Daarin staan verschillende maatregelen die kunnen/moeten worden getroffen.

Contact met verhuurder veld

Daar waar de voetbalvereniging het veld huurt, geldt dat er (ook) verantwoordelijkheden liggen bij de verhuurder van de velden. In verreweg de meeste gevallen is dat dan de gemeente. In die situaties is het verstandig contact op te nemen met de verhuurder van het veld om in overleg te gaan over de eventuele acties die ondernomen moeten worden om verspreiding van infill naar de omgeving te beperken.


NOC*NSF 05 feb. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: