Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Edese IJsvereniging ziet voordelen van Lokaal Sportakkoord

NOC*NSF25 feb. 2020

In navolging van het Nationaal Sportakkoord en het Gelders Sportakkoord is in Ede onlangs een Lokaal Sportakkoord gesloten. Eén van de sportverenigingen die het akkoord ondertekenden, is de Edese IJsvereniging.

‘’Alle verenigingen in Ede waren uitgenodigd voor een gesprek om mee te denken over het Sportakkoord. Daar zijn we op ingegaan en we hebben een aantal ideeën ingestuurd, die wij graag behandeld zien in het Sportakkoord’’, zegt Jan Vellinga, voorzitter van de Edese IJsvereniging. “Het is van belang dat iedereen kan blijven sporten en verenigingen spelen daar een belangrijke rol in. Tegelijkertijd zie je dat veel clubs voor dezelfde uitdagingen staan: nieuwe leden en vrijwilligers werven en financieel gezond blijven. Voor de toekomst van veel verenigingen is het belangrijk een nieuwe, jongere groep aan ons vrijwilligersbestand toe te voegen.”

Vijf centrale thema’s

In het Sportakkoord staan vijf thema’s centraal: ‘sport en bewegen voor iedereen’, ‘kinderen vaardig in bewegen’, ‘vitale sportaanbieders’, ‘sport, zorg en gezondheid’ en ‘duurzame sportinfrastructuur.’ Vellinga vertelt dat deze thema’s aansluiten bij het beleid en de activiteiten van de Edese IJsvereniging. “We willen een open sportpark in Ede, waar onze schaats- en skeelerbaan een prominente rol in speelt. Daarnaast hopen we een piste van tweehonderd meter lang aan te leggen. Dat is weer een extra service naar onze huidige én toekomstige leden.”

Samenwerking met gemeente

Vellinga denkt dat het altijd goed is om mee te denken en te beslissen over het sportbeleid binnen je gemeente. Je kunt bijvoorbeeld ook invloed uitoefenen op de verdeling van gelden. “Veel verenigingen wensen een nieuw voetbalveld of een nieuwe tennisbaan. Om dat te realiseren, heb je hulp en steun van de gemeente nodig. Het is dus alleen maar goed dat verenigingen en gemeenten nauwer gaan samenwerken. Ik denk dat alle clubs de positieve effecten van het Sportakkoord gaan merken.”


NOC*NSF 25 feb. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: