Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Lage zaalhuur voor clubs in Westerwolde

NOC*NSF12 nov. 2019

In Westerwolde mag de zaalhuur geen probleem meer opleveren voor de sportaanbieders. Na de herindeling - de gemeente is begin 2018 ontstaan uit de de voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde - is besloten dat het laagste voorheen bestaande tarief nu voor alle binnensportclubs gaat gelden. Wethouder Bart Huizing gaf dit onlangs tijdens een bijeenkomst over het lokale sportakkoord te kennen.

De wethouder is verheugd over dit resultaat. "De gemeentelijke herindeling maakte het noodzakelijk dat we een harmonisatie van de bestaande regels binnen de twee gemeenten doorvoerden. Om die reden hebben we de tarieven, die golden voor de binnensportaccommodaties geïnventariseerd. Daar kwamen heel grote verschillen in voor: zo was er in de ene gemeente een speciaal tarief voor jeugdsport, dat had de andere gemeente niet. We hebben het lage tarief, het middentarief en het hoge tarief doorberekend en ook geprobeerd inzichtelijk te maken wat het effect van dat tarief zou zijn. Dan begin je met de vaststelling dat de huuropbrengst, zelfs als je voor het hoge tarief gaat, bij lange na niet kostendekkend is. En dan moet je je dus afvragen wat belangrijker is. Dat heeft ons ertoe gebracht om te kijken of we de mindere inkomsten bij een keuze voor het laagste tarief zouden kunnen opvangen in de begroting. Want we vinden het belangrijker dat er in onze gemeente voldoende sportaanbod blijft en hopen zo een stimulans te kunnen geven."

Mensen aan het sporten krijgen

Westerwolde is een dun bevolkte gemeente, het sportaanbod is daardoor al niet zo groot. Maar het is wel belangrijk dat er in de binnensportaccommodaties in de verschillende kernen van de gemeente sportaanbieders blijven. Huizing: "Enkele jaren geleden hebben we een Sport- en beweegvisie uitgebracht, waarin we aangeven dat we de mensen hier aan het sporten willen krijgen en houden. Daar hebben we de clubs voor nodig. En zeker voor bijvoorbeeld gymclubs of volleybalclubs, die niet beschikken over een eigen accommodatie of een kantine, is de zaalhuur dan één van de grootste posten op de begroting. Met het besluit om dit tarief voor alle clubs vast te stellen op € 2,40 per uur - het voormalige jeugdtarief - hopen we hen goede kansen voor de toekomst te bieden."

De clubs zullen het in elk geval met het maken van een sluitende begroting voor 2020 nu iets gemakkelijker krijgen!

 


NOC*NSF 12 nov. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: