Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Steeds meer clubs hebben vertrouwenspersoon

NOC*NSF30 okt. 2019

De vertrouwenspersoon is de afgelopen tien jaar steeds meer in beeld geraakt bij sportverenigingen. En dat is goed, want het helpt jouw club om een veilig sportklimaat voor al je leden te bieden. Door daar iemand voor aan te wijzen, die dat onderwerp ook echt als aandachtspunt heeft, voorkom je onnodige problemen. Ook in het Groene Hart, bij voetbalvereniging Linschoten, is de vertrouwenspersoon een baken voor de club.

Op de website van voetbalvereniging Linschoten kreeg Lisa Clements onlangs alle gelegenheid om over zichzelf te vertellen. Clements is vergevord student Pedagogiek aan de Hogeschool van Utrecht en helpt bij de voetbalclub mee aan het creëren van een veilig sportklimaat. "Ik bezoek trainingen van jeugdteams en praat met trainers wanneer ze moeite hebben met de omgang met een spelertje", zo begint de 24-jarige haar verhaal. "De club vindt het belangrijk dat er een sfeer is waarin alle betrokkenen hun verhaal bij iemand kwijt kunnen."

Het komt geregeld voor dat een trainer van een team in de groep te maken krijgt met een kind dat teveel aanwezig is of op een andere manier omgewenst gedrag vertoont. Hoewel de trainers gediplomeerd zijn, kan afwijkend gedrag toch lastig zijn. "Sommige kinderen zijn erg druk en krijgen snel de psychiatrische diagnose ADHD opgeplakt", vervolgt Clements, die zelf op een buitenschoolse opvang werkzaam is en kindergedrag als specialisme heeft. 

Oefenstof

"Ze functioneren soms moeizaam in de groep en gaan zelfs over tot treiteren wanneer ze niet gehoord worden of wanneer ze zich vervelen. Dat laatste komt soms doordat de oefeningen te lang zijn en met de trainer bespreek ik dan hoe hij oefenstof korter en bondiger kan maken. Ik sta ook open voor gesprekken met ouders die zien dat hun kind niet gelukkig is in de groep. Met z'n allen willen we uiteindelijk tot een oplossing komen, waarbij we elkaar niet willen veroordelen."

Een trainer doet meestal goed z'n best en is zich er lang niet altijd van bewust dat hij in de ogen van een voetballertje tekort schiet, weet Clements. Ze kreeg vorig jaar bezoek van een timide jongetje dat zich voelde achtergesteld bij mondige groepsgenoten. "Ik heb dat met de betreffende trainer besproken en hij was echt verbaasd dat het jochie het niet naar zijn zin had. Hij is het jongetje meer aandacht gaan geven en dat hielp na een tijdje heel goed."

Ingrijpen

Bij de term 'vertrouwenspersoon' denken de meeste mensen aan iemand die ingrijpt wanneer seksuele intimidatie aan de orde is. Maar het overgrote deel van de tijd gaat het echt om andere zaken, zoals bijvoorbeeld om omgangsvormen. Een vertrouwenscontactpersoon helpt om zulke zaken bespreekbaar te maken.

Vrouw en man

Sommige clubs kiezen er ook bewust voor om zowel een vrouwelijke als een mannelijke vertrouwenspersoon in de organisatie te hebben. Zo kan iedereen het gevoel hebben dat er op een serieuze manier geluisterd wordt naar een klacht. Iedereen heeft immers recht op een veilige sportomgeving. Is jouw club er al mee aan de slag? Er is ook een stappenplan!


NOC*NSF 30 okt. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: