Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Nationaal Preventieakkoord: grote meerderheid clubs onbekend met doelstellingen

NOC*NSF17 okt. 2019

In 2018 werd door zeventig verschillende partijen het Nationaal Preventieakkoord gesloten, dat moest bijdragen aan een gezonder Nederland. De doelstellingen, maatregelen en acties die in het akkoord staan zijn echter onbekend bij het overgrote deel van de sportverenigingen. 68% van de sportclubs weet niet van de inhoud van het akkoord. Desondanks lijken de voornemens om in 2020 2.500 sportverenigingen rookvrij te maken (1.152 tijdens de laatste meting) en te bewegen naar een gezonder aanbod in de kantine haalbaar.

Het Mulier Instituut peilde bij sportverenigingen de ambities om te werken aan thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord, zoals roken, alcohol en een gezond aanbod in de sportkantine om overgewicht aan te pakken. Sportverenigingen worden gezien als een belangrijke omgeving waarin positief bijgedragen kan worden aan de doelstellingen. Behalve de ambitie om 2.500 sportverenigingen (gedeeltelijk) rookvrij te maken en aan de slag te laten gaan met een gezonder voedingsaanbod, worden alle sportverenigingen die alcohol verstrekken in 2025 geacht dat barvrijwilligers gebruik maken van een e-learning ‘Verantwoorde verstrekking’. Dit ter bevordering van de deskundigheid.

Toch is de bekendheid van het akkoord zeer beperkt. Minder dan één op de tien sportverenigingen kent het Nationaal Preventieakkoord (8%). Opvallend is daarnaast dat sportverenigingen die geen samenwerking hebben met een buurtsportcoach significant vaker niet bekend zijn met het akkoord (72%) dan verenigingen die dat wel hebben (56%).

Ambitie

Ondanks de beperkte bekendheid van het akkoord geeft een groot gedeelte van de ondervraagde clubs aan ambitie te hebben om te werken aan de eerdergenoemde thema’s. Bijna tweederde van de sportverenigingen is (enigszins) voornemens om te werken aan het (gedeeltelijk) rookvrij maken van de accommodatie. Als het om alcohol gaat is die groep nog groter. Daar geeft bijna driekwart van de clubs aan de komende tijd te werken aan verantwoord alcoholgebruik. 65% van de clubs heeft enige mate van interesse om het aanbod in de kantine gezonder te maken.

Klik hier voor het factsheet ‘Ambitie van sportverenigingen om te werken aan thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord.


NOC*NSF 17 okt. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: