Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gorinchem imponeert jury en verovert titel Sportgemeente van het jaar 2019

NOC*NSF07 okt. 2019

De titel ‘Sportgemeente van het Jaar 2019’ was dit jaar een close-finish, maar uiteindelijk kwam de gemeente Gorinchem als beste naar voren. De Zuid-Hollanders imponeerden de jury met hun sport- en beweegbeleid van Gorinchem, de samenwerking met partners en de complete aanpak van een stad van gemiddelde grootte (37.000 inwoners). Naast de felbegeerde titel ontvangt de gemeente een cheque ter waarde van vijfhonderd euro om de titel te promoten. De prijs voor het ‘Beste Initiatief 2018/2019’ op sport- en beweeggebied ging naar Enschede voor het initiatief ‘Kom in beweging op de Regenboog!’.

Net als in 2015 greep de gemeente Gorinchem vorig jaar nét naast de eervolle prijs. Maar driemaal is scheepsrecht voor de Gorinchemmers. Medekandidaten Almere, Simpelveld en Venlo grepen net naast de prijs. Volgens de vakjury, die bestond uit vertegenwoordigers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport, het Mulier Instituut en Vereniging Sport en Gemeenten, zijn de lijnen in Gorinchem kort en weten partners elkaar makkelijk te vinden. Toch heeft de kleine stad ook de nodige uitdagingen, mede door de grote diversiteit in de stad en de beperkte ruimte in de stad.

Duidelijk zichtbaar sport- en beweegbeleid

‘Gorinchem beweegt’ voert het sport- en beweegbeleid uit voor de stad en is duidelijk zichtbaar en bijzonder actief. 'Iedereen doet mee' is iets waar de gemeente zich sterk voor maakt en dat wordt ook in de praktijk gebracht. Een uitgebreid sport- en beweegaanbod voor jong en oud, gedurende het hele jaar. Ook in de zomer waar een omvangrijk en gratis zomersportprogramma wordt georganiseerd voor thuisblijvers.

Het sport- en beweegbeleid van de gemeente kenmerkt zich door een strak opgezette programmatische aanpak. Duidelijk geformuleerd en realistisch beleid dat ook nog eens mooi verpakt wordt en daardoor voor een extra stukje zichtbaarheid in de stad zorgt. Gorinchem ademt sport en vitaliteit, voor iedereen.

Beste beweeginitiatief

Het initiatief ‘Kom in beweging op de Regenboog!’ uit Enschede kreeg de meeste stemmen van de ‘publieksjury’ en won zo de prijs voor ‘Beste Initiatief 2018/2019’. Volgens deze jury, bestaande uit beleidsprofessionals uit collega-gemeenten, heeft Enschede een initiatief dat een impuls kan vormen voor andere scholen om het sporten en beweging bij/in school meer prioriteit te geven. Het initiatief wordt bijzonder gewaardeerd door het feit dat de school en haar partners de nek hebben uitgestoken om structureel dagelijks te bewegen ook daadwerkelijk door te voeren. Kinderen bewegen nu veel meer en de eerste effecten zijn reeds zichtbaar. Als pluspunt is aangemerkt dat de nadruk in het gehele concept niet ligt op het gewicht, maar op het plezier in bewegen.

Op basisschool de Regenboog in Enschede sporten leerlingen van groep 1 tot en met 8 structureel elke middag één uur. Om dit te realiseren zijn de schooltijden aangepast. Insteek voor dit project is dat de domeinen sport en onderwijs elkaar gaan versterken. Om een balans te creëren tussen stilzitten en bewegen heeft de Regenboog naast de inzet van technologische middelen ook sport en bewegen een grotere rol laten spelen binnen het onderwijs. Samen met Sportaal (het sportbedrijf in de gemeente Enschede) werd het concept ontwikkeld, geïmplementeerd en waar nodig aangepast het afgelopen schooljaar.

Foto's: Pjotr Wiese


NOC*NSF 07 okt. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: