Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Nieuwe cijfers vrijwilligerswerk: 80% clubs tevreden over aantallen

NOC*NSF23 aug. 2019

Het binden en behouden van vrijwilligers is een continu proces voor sportverenigingen. In Nederland doet ruim een op de vijf mensen aan vrijwilligerswerk. Het blijkt dat de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen in Zuidwest-Friesland het grootste is, terwijl inwoners van Zuid-Limburg het minst vrijwillig actief zijn. Dit blijkt uit het Websheet 'Sportverenigingen in Nederland', waarin de ontwikkelingen van de sportverenigingen vanaf het jaar 2000 op verschillende thema’s in beeld zijn gebracht.

Hoewel sportverenigingen in de mate van voldoende vrijwilligers niet veel verschillen, zijn grotere verenigingen (> 100 leden) wel vaker op zoek naar vrijwilligers dan kleine verenigingen. Driekwart van de grotere clubs is continu op zoek naar vrijwilligers, bij de kleine verenigingen is dat veertig procent. De helft van de verenigingen in Nederland wordt volledig gerund door vrijwilligers. Een derde heeft betaalde werknemers in dienst.

Op zoek

Toch blijkt dat tachtig procent van de sportverenigingen in Nederland naar eigen zeggen over voldoende vrijwilligers beschikt. Desondanks is de helft van de sportverenigingen op zoek naar nieuwe krachten. Dit beeld is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd. In vergelijking met andere sporten hebben zaalsporten (o.a. judo, basketbal, gymnastiek) vaker een vrijwilligerstekort.

Veel verenigingen vinden het tekort aan of het vinden van geschikte vrijwilligers een grote zorg. Bijna negen op de tien verenigingsbestuurders (88%) vinden dat alle leden vrijwilliger kunnen zijn, ongeacht hun kwalificaties. Het grootste deel van de vrijwilligers houdt zich bezig met het organiseren of begeleiden van activiteiten, gevolgd door het geven van training of scholing.

Kansen

De belangrijkste redenen om vrijwilligerswerk bij een sportclub te doen zijn ‘het leuk vinden om te doen’ en het ‘fijn vinden om iets voor een ander te doen’. Terwijl ook steeds meer vrijwilligers van jongere leeftijd kansen zien in het opdoen van ervaring en netwerk.

Zoals gezegd telt de regio Zuidwest-Friesland (21%) de meeste vrijwilligers en Zuid-Limburg de minste (9%). In Maastricht, Rotterdam en Amsterdam doen minder dan 1 op de 10 inwoners vrijwilligerswerk voor sportverenigingen. In Zaanstad, Den Bosch en Haarlemmermeer is dat 1 op de 7.

Tips op Voorclubs

Op Voorclubs zijn bruikbare tips en relevante informatie te vinden over het werven en binden van vrijwilligers. Ook vind je er voorbeelden van andere clubs die successen hebben geboekt op dit vlak.

Meer weten? Klik hier voor het Websheet Sportverenigingen in Nederland waarin de ontwikkelingen van de sportverenigingen vanaf het jaar 2000 op verschillende thema’s in beeld zijn gebracht. 


NOC*NSF 23 aug. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: