Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

'Kader' is punt van aandacht voor de hele sport

NOC*NSF05 jul. 2019

'Kader' is een onderwerp, wat veel clubs zorgen baart. Kader is belangrijk voor de organisatiekracht van sportverenigingen. Het is één van de vijf criteria (leden, kader, beleid, financiën en accommodatie) die de organisatiekracht van sportverenigingen in beeld brengen. Gemiddeld wordt er door alle verenigingen op ’kader’ het minst gescoord.

"Het kunnen beschikken over voldoende, geschikte vrijwilligers, bestuursleden  en trainers is een gedeelde zorg  voor alle clubs", zegt onderzoeker Janine van Kalmthout van het Mulier Instituut.

Hard werken

In de Verenigingsmonitor 2018 werd het thema 'Kader' weer onderzocht. "Het is het onderwerp, waarbij het kleinste aantal verenigingen een 'goed' scoren", zegt Van Kalmthout. "Eén derde van de verenigingen scoort 'goed', één derde scoort 'voldoende'. Maar een voldoende kan snel een 'matig' worden. Ik heb de indruk dat verenigingen er hard voor moeten werken."

Geen verschil tussen groot en klein

Waar er bij andere thema's, zoals financiën, leden of maatschappelijke functie een verschil te zien is tussen grote en kleine verenigingen, is dat bij het thema kader niet het geval. "Hier is geen verschil in score, het speelt  bij alle verenigingen." Datzelfde geldt voor het verschil tussen clubs die een eigen accommodatie hebben of niet. Ook als je zou verwachten dat daar waar een club ook vrijwilligers nodig heeft voor achter de bar of voor allerlei andere klussen het thema kader meer als probleem wordt aangemerkt, dat blijkt niet zo te zijn. Ook daar scoren clubs vrijwel gelijk.

Binnen de verenigingsmonitor is geen onderscheid gemaakt tussen bestuurlijk kader, technisch kader, scheidsrechters of andere vrijwilligersfuncties. Daardoor is het moeilijk het vraagstuk nog verder te verdiepen. Maar een punt van aandacht blijft het voor elk clubbestuur!


NOC*NSF 05 jul. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: