Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Belastingdienst gaat strenger toezien op sportverenigingen en stichtingen

NOC*NSF12 jun. 2019

Ontvangen trainers een vrijwilligersvergoeding bij jouw club? Let dan even op of dit volgens de geldende regels gebeurt om problemen te voorkomen. De Belastingdienst gaat dit jaar namelijk strenger toezicht houden op stichtingen en verenigingen in de sportwereld.

Het extra toezicht is onderdeel van een programma om onbeschreven stichtingen en verenigingen te controleren op hun belastingplicht. Bij verenigingen en stichtingen heerst namelijk vaak de gedachte dat er geen belastingplicht is.

Als stichtingen en verenigingen dezelfde economische activiteiten als bedrijven verrichten, dan gelden echter wel fiscale regels. Dit kan leiden tot een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting. 

Opnieuw beoordelen

De komende tijd houdt de Belastingdienst zich vooral bezig met voorlichting en het versturen van vragenformulieren. Op basis daarvan wordt de belastingplicht opnieuw beoordeeld. Als er sprake is van belastingplicht, dan zal dit vanaf volgend jaar ingaan.

Vrijwilligersregeling

De vrijwilligersregeling kan van toepassing zijn als de stichting of vereniging gebruikmaakt van vrijwilligers. Een vrijwilliger mag in 2019 voor zijn arbeid en eventuele andere kosten, onbelast maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar ontvangen. Dit is inclusief vergoedingen en verstrekkingen in natura.

Tot en met 2018 was dit € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar. Als de vergoeding deze bedragen overschrijdt, mag de vrijwilligersregeling niet worden toegepast. 

Meer informatie

Lees hier meer over sportverenigingen en de Belastingdienst.


NOC*NSF 12 jun. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: