Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Tien tips om kinderen uit arme gezinnen te behouden voor sport

NOC*NSF07 feb. 2019

Als clubbestuur herken je het misschien wel: soms zie je kinderen op de club, die uit een gezin komen, waar niet veel geld te besteden is. En juist voor die kinderen is het zo goed bij de club te horen. Wat kun je doen om deze kinderen te behouden? Het Kenniscentrum Sport heeft daar veel onderzoek naar gedaan. In dit artikel kun de je 10 beste tips teruglezen.

Maar liefst 1 op de 9 kinderen (jonger dan 17 jaar) in Nederland leeft in een huishouden met onvoldoende geld voor kleding, vervoer of sociale activiteiten zoals sport en cultuur. Lid zijn van een sportvereniging is voor hen geen vanzelfsprekendheid, terwijl sport en bewegen juist voor deze kinderen heel belangrijk is en kansen biedt. Wat kun je doen om deze doelgroep te binden en behouden bij sport? Hiervoor heeft men bij het Kenniscentrum Sport zogenaamde werkzame elementen bepaald. In de whitepaper Jeugd uit gezinnen met een laag inkomen, wat werkt om ze te binnen en behouden bij sport en bewegen lees je meer over de 20 werkzame elementen die gevonden zijn voor deze doelgroep. Andere feiten en cijfers over jeugd, armoede en sport lees je in de Factsheet Jeugd, Armoede, Sport.

Top 10 tips voor jeugd, armoede en sport

  1. Een trainer die dicht bij de leefwereld van jongeren staat, hun situatie kent en daar begrip voor heeft, maar tegelijkertijd ook aanspreekt op negatief gedrag, wordt als rolmodel gewaardeerd door de jongeren.
  2. Zorg dat je aanbod dicht bij de jongeren blijft. Denk aan school, direct na schooltijd of activiteiten in de wijk.
  3. Realiseer je dat ouders vaak schaamte voelen om gebruik te maken van financiële moeilijkheden en/of de procedure om het aan te vragen vaak niet kennen.
  4. Zorg dat kinderen en ouders zich thuis voelen vanaf het begin. Ontvang ze, leg uit wat de bedoeling is, wat van ze verwacht wordt en zorg op de club voor een open en vriendelijke sfeer.
  5. Wees je als trainer of coach ervan bewust dat je een rolmodel bent en ga daar respectvol mee om! Onbewust en/of onbekwaam kun je in die rol gemakkelijk een kind kwetsen. Wees alert!
  6. Creëer een plek waar kinderen altijd binnen kunnen lopen en welkom zijn. Een sportplek kan een tweede huis zijn voor kinderen, vooral als ze minder graag thuis zijn.
  7. Laat kinderen zich trots voelen en succesmomenten beleven die in andere situaties vaak ontbreken. Dit kan door middel van complimenten of een schouderklop, maar ook door wisselbekers, uitstapjes of gadgets van eventuele sponsoren.
  8. Kinderen waarderen het als ze ook bij je terecht kunnen met niet sportgerelateerde onderwerpen en vragen. Bouw een vertrouwensband op en sta ervoor open.
  9. Als een leerling aangeeft graag op een sport te willen, maar zegt dat dat niet mogelijk is, ga dan met goedkeuring van de leerling bij de ouders op huisbezoek om de mogelijkheden te bespreken.
  10. Vraag bij uitschrijving van de sportvereniging aan ouders wat de reden is. Als financiën de reden zijn, wijs ze dan op lokale betalingsregelingen en help ze de weg ernaar te vinden.

Tipkaarten en een checklist

Op allesoversport.nl kun je ook praktische tipkaarten vinden, met in totaal 45 tips. Deze tipkaarten zijn bedoeld voor praktijkprofessionals, zoals buurtsportcoaches en trainers bij sportverenigingen. Op de kaartjes staan bijvoorbeeld tips over aanspreken op negatief gedrag, een rolmodel zijn, bouwen aan vertrouwen, omgaan met ouders enzovoorts.

Naast deze tips is er ook een checklist te vinden. Vul deze checklist in en krijg direct een beeld bij wat jij al doet met de werkzame elementen en waar er kansen tot ontwikkeling zijn.

Dit artikel is een korte versie van een artikel wat te vinden is op allesoversport.nl.


NOC*NSF 07 feb. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: