Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportdeelname ouderen neemt nog steeds toe

NOC*NSF19 feb. 2019

Steeds meer ouderen doen aan sport. Dat concludeert het Mulier Instituut in een onderzoek. Ouderen zijn wel minder vaak lid van een sportvereniging. Daar liggen dus nog wel kansen voor clubs.

De wekelijkse sportdeelname van ouderen, zowel van 65-tot 80-jarigen als 80-plussers, steeg de afgelopen jaren sterk, van 25 procent in 2001 tot 42 procent in 2017. Ook de sportdeelname van 55- tot 65-jarigen steeg sterker dan bij 18- tot 55-jarigen. Remko van den Dool is onderzoeker bij het Mulier Instituut en legt uit: “Die sterkere stijging van de sportdeelname bij ouderen is waarschijnlijk te verklaren door de opgebouwde sportervaring van nieuwe generaties ouderen. Zij zijn in tegenstelling tot eerdere generaties in hun leven meer met sportbeoefening in aanraking gekomen en blijven langer actief. De ouderen, die in hun jeugd niet met sport in aanraking zijn gekomen, beginnen langzaamaan uit te sterven.”

Lichamelijke belemmeringen

Waar jongere volwassenen tijdgebrek als belangrijkste belemmering ervaren om te (blijven) sporten en bewegen, vormen lichamelijke belemmeringen de belangrijkste barrière voor 65-plussers om actief te blijven. Van den Dool: “Mensen die in hun leven ervaring hebben met sporten en bewegen, blijven dat gemakkelijker doen. Als je dat ritme eenmaal te pakken hebt, is het ook vast te houden. Alleen door pijn of andere belemmeringen haken deze mensen dan af.”

Duursporten en fitness

Ook het besef van het belang van sport en bewegen voor de gezondheid nam in de afgelopen jaren toe onder ouderen. Zeven op de tien ouderen wandelen en bijna zes op de tien ouderen fietsen wekelijks in de vrije tijd. Duursporten en fitness zijn bij ouderen veel beoefende typen sport. Hoewel ouderen minder vaak lid zijn van een sportvereniging, is het verschil met jongere volwassenen gering als we naar wekelijkse sporters kijken; onder meer golf en tennis zijn populaire verenigingssporten onder ouderen. Van den Dool: “Ook buiten de sportvereniging doen ouderen aan sport, zoals bijvoorbeeld yoga of via het dagelijkse tv-programma. De diversiteit van het aanbod voor ouderen neemt toe, en daar kan een sportvereniging uiteraard ook op inspelen.”

Niet-actieven in beweging krijgen

Bij de deelname van ouderen is ook een duidelijk onderscheid naar lichamelijke conditie te zien. Enerzijds zijn er actieve gezonde ouderen die volop bewegen. Anderzijds zien we ouderen met gezondheidsproblemen en soms minder gunstige leefgewoonten die minder (kunnen) bewegen. Vooral die laatste groep kan heel veel baat hebben bij sporten en bewegen om hun gezondheidsproblemen te verminderen. Van den Dool: “Het is veel lastiger om ouderen te activeren, die al kampen met gezondheidsproblemen. Als mensen ervaring hebben met sporten en bewegen, gaat dat makkelijker.”

Wat betekent dit voor jouw club? Zet in op het behouden van je (volwassen) leden door passend sportaanbod. Creëer een aanbod voor de verschillende groepen ouderen (55-65, 65-80, 80+), zodat deelnemers lang kunnen blijven meedoen. Meer tips hoe je dat het beste kunt aanpakken vind je hier of in het Stappenplan.

Klik hier voor de rapportage Deelnemen aan sport en bewegen door ouderen


NOC*NSF 19 feb. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: