Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gemeente Rheden wint Innovatieprijs Zwembaden 2018

NOC*NSF11 dec. 2018

De Innovatieprijs Zwembaden 2018 gaat naar de gemeente Rheden. Niet omdat zij een heel innovatief zwembad gaan bouwen, maar omdat zij voor de financiering van het zwembad niet het sportbudget, maar het budget voor maatschappelijke ondersteuning inzetten.

Wethouder Marc Budel van Rheden kreeg de onderscheiding uitgereikt tijdens het Nationaal Zwembadcongres in Noordwijk. De prijs is een initiatief van de Vereniging Sport en Gemeenten. De onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan een zwembad ‘dat een aantoonbaar innovatieve aanpak kent’.

Rheden krijgt de prijs voor het nieuw te bouwen zwembad in Velp, dat behalve een kleuterbad ook een doelgroepenbad krijgt. En dat doelgroepenbad en de manier waarop dat gefinancierd wordt leverde Rheden de prijs op. Zoals de Vereniging Sport en Gemeenten het formuleert: ‘Rheden ontvangt de prijs omdat het de roep om meer zorggeld naar de sport met een nieuw doelgroepenbad concreet maakt’. Anders gezegd: omdat het zwembad ook bijdraagt aan de doelstelling van Rheden om kwetsbare mensen te laten sporten, mag ook een deel van de financiering uit dat budget komen.

Maatschappelijke ondersteuning

Eind september besloot de gemeenteraad van Rheden voor het zwembad 1,7 miljoen euro uit te trekken uit het budget maatschappelijke ondersteuning voor algemeen toegankelijke voorzieningen. Het doelgroepenbad is bedoeld om verschillende groepen, zoals senioren, mensen met artrose of reuma, zwangere vrouwen én mensen met een beperking, te laten sporten. Een zwembad met een beweegbare bodem, een prikkelarme omgeving en een temperatuur van 32 graden. Het is de bedoeling dat het bad medio 2020 in gebruik genomen wordt.

Kansen

Wethouder Budel is uiteraard trots op de gewonnen prijs, maar is vooral ook blij met de kansen voor de gemeente Rheden om nog meer mensen de mogelijkheid te bieden om te sporten en te bewegen.  “Wij zijn heel blij met deze prijs. Het sterkt ons in onze overtuiging met het doelgroepenbad een maatschappelijke meerwaarde te kunnen creëren. Dat kunnen we niet alleen, daarvoor zoeken we de samenwerking met andere partners in de regio. Zo betaalt de gemeente Rozendaal mee aan dit bad.“

Het Sportbedrijf Rheden vindt het belangrijk dat senioren voldoende bewegen, omdat het hen helpt langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, hun zelfredzaamheid te vergroten en de kans op eenzaamheid te verkleinen. Budel: “Dit zwembad gaan we daar zeker voor gebruiken. En wij juichen het toe als ook de zwemvereniging al in een vroeg stadium met ons mee wil denken over hoe zij een bijdrage kunnen leveren. Bijvoorbeeld door ook voor mensen met een beperking een plekje binnen hun vereniging te creëren. Zodat we straks in 2020 kunnen zeggen: een leven lang zwemmen en bewegen in water...dat kan in Rheden.”

Bijdrage

Een sportclub maakt altijd ook deel uit van een gemeenschap, en door te kijken wat er om je heen gebeurt kun je als club niet alleen je bestaansrecht, maar zeker ook je bijdrage aan die gemeenschap vergroten. Juist op momenten dat zich nieuwe kansen voordoen, is het dan goed om te laten zien dat je als club daar ook aan mee wilt doen, bijvoorbeeld door mensen naar je club te halen, voor wie het sporten minder vanzelfsprekend en eenvoudig is.  Samen krijg je nog meer voor elkaar!


NOC*NSF 11 dec. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: