Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Nieuw platform geeft Brabantse duurzaamheidsambities forse impuls

NOC*NSF28 nov. 2018

Het ligt zo voor de hand en toch is het niet door heel Nederland een feit: regionale of provinciale samenwerking om sportverenigingen adequaat voor te lichten en te ondersteunen op het gebied van verduurzaming van de accommodatie. Ondersteuning door alle beschikbare tools en handreikingen te bieden om de juiste maatregelen te nemen, goede materialen te kiezen en vooral ook alle mogelijke financieringsmodellen te bieden. In Noord-Brabant bestaat het nu wel. Door goede voorlichting en het samenbrengen van betrouwbare leveranciers en afnemers, moet verduurzaming in de provincie door naar de volgende versnelling.   

In 2017 was er al een pilot, met betrokkenheid van zeker vijftig accommodaties. Dat bleek een geslaagd experiment, waarna Sportservice Noord-Brabant de opdracht van de provincie kreeg om een Duurzaamheidsplatform Sport te realiseren. Dat platform is er nu, onder de noemer Duurzaamsportiefbrabant.nl. Door een degelijke samenwerkingsstructuur en data uit de pilot, is een nauwkeurige analyse en besparingspotentie voor de gehele provincie gemaakt.

“Wij schatten het aantal sportaccommodaties in Brabant op circa 2.500”, zegt Bas IJpelaar, procesbegeleider vanuit Sportservice Noord-Brabant (SSNB). “De stip op de horizon betreft het energieneutraal krijgen van zoveel mogelijk van deze accommodaties, maar het zijn vaak langdurige processen om vanuit een businesscase, de theorie, naar werkelijke realisatie te komen.”

Bovendien stellen beschikbare subsidies altijd voorwaarden en zijn lang niet alle concrete maatregelen op de club even makkelijk uit te voeren. Subsidies en andere financiële ondersteuning voor verduurzaming van de accommodatie zijn er echter en het gehele thema leeft nadrukkelijk onder sportverenigingen. De energierekening is vaak fors en dus is de besparingspotentie op de langere termijn zeer interessant. Oftewel; zonnepanelen, led-verlichting of bouwtechnische en installatietechnische verbeteringen zijn een slimme investering voor de toekomst. Om die boodschap te benadrukken en om binnen dit thema de samenwerking tussen clubs, gemeenten en stichtingen ten volle te benutten, is het nieuwe platform in het leven geroepen.

Neem eens een kijkje op Duurzaamsportiefbrabant.nl. Het is weliswaar gericht op Noord-Brabant, maar de uitvoerige voorlichting is voor elke sportclub heel bruikbaar. Bovendien zijn er op het platform veel inspirerende voorbeelden te lezen van clubs die al grote stappen hebben gezet op het vlak van duurzaamheid. En lees vooral ook over subsidiemogelijkheden en het thema verduurzaming.

Deze informatie is gebaseerd op een uitvoeriger artikel over verduurzaming van sportaccommodaties op Sportenstrategie.nl, platform (en magazine) voor bestuurders, executives en beleidsmakers in de sport.


NOC*NSF 28 nov. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: