Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gratis VOG regeling uitgebreid

NOC*NSF13 nov. 2018

Sinds 1 november is de gratis VOG regeling uitgebreid: ook voor vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen is het nu mogelijk om deze Verklaring omtrent het gedrag kosteloos aan te vragen. Het kabinet geeft hiermee invulling aan een ambitie uit het regeerakkoord.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een sportclub kan nemen om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Met deze verklaring toont een persoon aan dat hij of zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.

Kwetsbare mensen

Tot 1 november konden vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking gratis een VOG aanvragen. De overige vrijwilligers moesten voor een VOG aanvraag betalen. Vanaf 1 november is die regeling uitgebreid en is de VOG gratis alle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen of wanneer sprake is van een kwetsbare situatie. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking.

Veiligheid

De regeling voor een gratis VOG aanvraag is er voor alle organisaties, zoals scholen, zorginstellingen en sportverenigingen.  Een voorwaarde is wel dat de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Alle voorwaarden voor het aanvragen van een VOG zijn te vinden op Gratisvog.nl.

Actief preventiebeleid

Het blijft wel zaak dat je als sportclub maatregelen neemt om verkeerd gedrag te voorkomen. En het blijft ook vereist dat jouw organisatie een plan heeft met regels en richtlijnen over veilig vrijwilligerswerk. Onderdeel van dit plan kan zijn om vrijwilligers te vragen een VOG te overleggen. Maar bijvoorbeeld ook om een vertrouwenspersoon aan te stellen of gedragsregels op te stellen.


NOC*NSF 13 nov. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: