Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Coach de Coach: streef naar betere trainers op jouw club!

NOC*NSF16 okt. 2018

Bij steeds meer sportverenigingen in Nederland is het besef doorgedrongen dat trainersbegeleiding een cruciale rol speelt. Het thema staat stevig op de agenda, zelfs in het sportakkoord is het opleiden van trainers opgenomen onder de pijler 'vitale sportaanbieders'. Toch merkt de Academie voor Sportkader dat weinig verenigingen woord bij daad voegen. Met een speciaal verenigingstraject en een magazine worden bestuurders daarom verleid om de volgende stap te zetten.Dat met dat besef ook iets gedaan moet worden, blijkt ook uit de cijfers. Nederland telt 430.000 trainer-coaches, daarvan is 90 procent niet gediplomeerd. Van der Kerk vindt dat niet vreemd. Zorgwekkender is dat 60 procent van de trainers zich onvoldoende begeleid voelt door de vereniging. Daarnaast geeft 39 procent van de trainers zelf aan dat ze zich niet bekwaam genoeg voelen voor hun taak. "Als we in Nederland die sportinfrastructuur goed willen inrichten dan moet hier wat aan gebeuren", zegt van der Kerk.

Drie stappen

En om die boodschap extra kracht bij te zetten, heeft de Academie voor Sportkader een eenmalig magazine uitgegeven waarmee het belang van goed opgeleide trainers en leertrajecten op dit vlak nog eens wordt onderstreept. "Daarmee willen we bestuurders die het belang van trainersopleiding zien, ook te verleiden om de volgende stap te zetten." In het magazine en een bijbehorende drieklapper worden daarvoor drie stappen toegelicht. De eerste stap is een laagdrempelige online training voor beginnende trainer-coaches waarin de basisprincipes van trainen en coachen worden geleerd.

Bestuurlijke aandacht

De volgende stap is het opleiden op de club, legt Van der Kerk uit. "Zorg dat je op je vereniging niet alleen je trainers bij elkaar haalt, maar help ze ook met workshops om ze sterker te maken." Dat kan op verschillende manieren via opleidingen van een bond of via het Academie voor Sportkader. De derde stap is misschien wel de belangrijkste: structureel begeleiden op de club. "Trainersbegeleiding regel je niet op een achternamiddag. Dat vraagt bestuurlijke aandacht waardoor je het normaal maakt dat je trainers worden begeleid."

Het magazine Coach de Coach is vooral gericht op de bestuurders bij sportclubs. "Omdat te zorgen dat het ook echt ingebed wordt in de vereniging hechten wij erg aan aandacht bij bestuur. Het kan natuurlijk ook dat een trainer zelf of een ouder dit magazine leest en bij het bestuur duidelijk maakt dat de club met trainersondersteuning aan de slag moet."

Landen bij verenigingen

In het sportakkoord, dat deze zomer werd ondertekend, komt het opleiden van trainers ook nadrukkelijk naar voren. "Bij de pijler 'vitale sportaanbieders' komt het zelfs vrij prominent terug. Ook bij de doorvertaling naar programma's die nu worden gemaakt zie je dit thema prominent terugkomen. Het moet alleen nog landen bij de verenigingen." Het magazine Coach de Coach moet daar dus verandering in brengen. "Dat hopen we te merken in dat bestuurders ermee aan de slag gaan en dat ze die online training gaan doen. We zien nu al een toename maar dat moet wel exponentieel gaan toenemen."


NOC*NSF 16 okt. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: