Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Subsidieregeling duurzaamheid: nog steeds geld beschikbaar voor 2018

NOC*NSF02 jul. 2018

De afgelopen jaren was het jaarlijkse budget van zes miljoen euro van de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ (EDS), binnen enkele weken uitgeput. Daarom besloot het ministerie van VWS om voor 2018 twee miljoen extra beschikbaar te stellen. En van dat extra bedrag is eind juni nog 1,7 miljoen over. Heb je plannen tot investeren in verduurzaming van je accommodatie, dan zijn er dus nog mogelijkheden om nog dit jaar subsidie te ontvangen.

De EDS werd een aantal jaren geleden in het leven geroepen als vervanger van de zogeheten Ecotaks. De EDS is bedoeld om verduurzaming van en energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties te stimuleren, door de grootste investeerders in duurzame maatregelen ook de meeste financiële steun te bieden.

Met de regeling kan tot 30 procent van de investering in materiaal ter verduurzaming van de accommodatie worden gedekt. Doorgaans moeten sportclubs die halverwege het jaar plannen maken, zich voor steun vanuit de EDS richten op het volgende kalenderjaar. Maar nu is er dus nog budget voor 2018 en kan een aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) direct lonen.

Alternatieve regeling

De regeling was vanaf de start in 2016 een groot succes, met zeker 700 aanvragen op jaarbasis en een subsidiepot die steeds al na enkele dagen leeg was. En dat was ook de reden voor VWS om nu twee miljoen extra uit te trekken. Overigens is 2018 ook het laatste jaar dat de EDS in deze vorm beschikbaar is. Een alternatieve regeling in 2019 maakt het naar verwachting mogelijk 35 procent van duurzaamheidsinvesteringen terug te krijgen.

Waarborgfonds

Populaire duurzaamheidsmaatregelen als de aanschaf van zonnepanelen en ledverlichting kunnen grote energiebesparing opleveren en verdienen zichzelf dus terug. Maar dat betekent nog niet dat elke vereniging in staat is dergelijke investeringen te doen. De Stichting Waarborgfonds Sport kan in die gevallen uitkomst bieden. Met borging van SWS is het voor sportverenigingen mogelijk om bancair tegen gunstige voorwaarden te lenen. Bij investeringen ter verduurzaming van de accommodatie kan SWS zelfs voor 100 procent van de investering garant staan.


NOC*NSF 02 jul. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: