Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Back2Basics: werken aan de sportvereniging van de toekomst

NOC*NSF06 jul. 2018

Afgelopen maandag vond er, als vervolg op het vorige week gesloten Sportakkoord, een werkconferentie 'De kracht van verenigen' plaats. In de Metaal Kathedraal in Utrecht werd met ruim 200 deelnemers samen gewerkt aan een Verenigingsakkoord met als basis de inmiddels bekende Back2Basics-filosofie. Bovendien werd het nieuwe boek van Back2Basics-grondlegger Berend Rubingh, ‘Back2Basics, De kracht van verenigen’, officieel overhandigd.

In het op vrijdag 29 juni gesloten Sportakkoord waren vijf deelthema's opgenomen. Eén daarvan was het thema Vitale aanbieders. En daar ging het in deze werkconferentie om: vitale sportaanbieders, die Nederland helpen in het streven om meer mensen plezier in sport en bewegen te laten beleven.

Interactie en discussie

De werkconferentie was een bijeenkomst die vol was van interactie: de deelnemers discussieerden in groepen van 10 personen over een aantal thema´s. Zo begon men met een beeld te schetsen van de sportvereniging anno 2018: hoe ziet die eruit en welke problemen ervaart zij zoal? Gevolgd door een zelfde vraag met betrekking tot de verenigingsondersteuning: hoe zien de deelnemers dat landschap en wat valt daarin op?

De resultaten van deze discussies waren uiteraard divers, maar er was toch wel een grote lijn in te zien. Wat de verenigingen betreft werd vaak vastgesteld dat de sportclub probeert vast te houden aan dingen van vroeger, terwijl de wereld om de sportclub heen in razend tempo verandert.

Het proces van verenigen en de vereniging op zich zijn ook in deze tijd van groot belang, maar anders dan jaren geleden. Hoe de rol van de vereniging in deze tijd van grote betekenis kan zijn, wordt ook heel helder en praktisch uiteengezet in het boek ‘Back2Basics, De kracht van verenigen’.  

Jungle

Wat de ondersteuning betreft werd het beeld anno 2018 geschetst met het woord 'jungle': een heel divers aanbod van ondersteuningsmogelijkheden, die voor een sportclub nauwelijks nog te overzien is. Een club die ondersteuning zoekt ziet letterlijk door de bomen het bos niet meer!

In de tweede gespreksronde werd vervolgens de grondslag gelegd voor het Verenigingsakkoord: welke concrete oplossingen kunnen we bedenken om verenigingsondersteuning, die helpt om vitale sportaanbieders te hebben en te houden? Alle inbreng van de deelnemers werd uiteindelijk samengevat in tien suggesties. Deze zullen binnenkort in de bekende Back2Basics cartoon-opmaak gepresenteerd worden.

Boek overhandig

Aan het eind van de bijeenkomst werd tenslotte nog het eerste exemplaar van het nieuwe boek van Back2Basics-oprichter Berend Rubingh overhandigd aan een aantal sportverenigingen, die in het boek als voorbeeld dienen. Zoals Rubingh het zei: "Ik geef mijn kennis die ik dank zij jullie heb opgedaan hiermee terug aan de verenigingen." Het boek 'Back2Basics, De kracht van verenigen' is verkrijgbaar via sportsmedia.nl en wordt tijdelijk geleverd met een gratis Back2Basics poster.


NOC*NSF 06 jul. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: