Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Opleiden en begeleiden van trainers; het fundament van je vereniging

NOC*NSF11 jun. 2018

De trainer/coach op een vereniging vervult een essentiële rol. Het klinkt een beetje als een open deur, want allicht dat een trainer belangrijk is, hij of zij leert leden vaardigheden die belangrijk zijn voor het beoefenen van de sport. Maar er komt veel meer bij kijken. Enthousiasmeren, aanjagen van activiteiten, pedagogische en didactische vaardigheden, een goede trainer moet het eigenlijk allemaal in zich hebben. Maar wie is dan een klankbord voor die trainer? Wie kan zorgen voor begeleiding? Een antwoord op die vragen is er nu lang niet altijd en daar moet verandering in komen.

Vandaar dat een aantal bonden en NOC*NSF vanuit een Veilig SportKlimaat (VSK)-projectgroep de spreekwoordelijke handschoen heeft opgepakt. Hun droom is dat in 2021 trainersbegeleiding de normaalste zaak van de wereld is. Het grootste deel van de Nederlandse sportclubs zou hier dan iets voor geregeld moeten hebben. Dat is het streven.

Behoefte vanuit doelgroep

“NOC*NSF en sportbonden zetten diverse workshops, cursussen en bijscholingen op. Dat is hartstikke goed, maar om echt structurele effecten te realiseren merken we dat trainersbegeleiding essentieel is.”, zegt Roel van der Weide van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond, die lid is van de projectgroep. “Maar dat we op dit gebied stappen moeten maken, is wel duidelijk. Dat blijkt ook wel uit de cijfers. Momenteel heeft 90 procent van de trainers bij sportclubs geen bondsopleiding, voelt 39 procent van de trainers zich niet capabel genoeg en heeft 60 procent behoefte aan meer begeleiding op de club.”

De roep om meer begeleiding komt dus ook heel sterk vanuit de doelgroep. Trainers zelf willen beter uitgerust worden om hun rol goed te vervullen. Bovendien zijn betere trainers van groot belang voor clubs. Van der Weide: “Betere trainers kunnen beter trainen en lesgeven, dat ligt voor de hand. Maar de betekenis van de trainer op de club is veel groter dan dat.”

“Een trainer is vaak ook uithangbord van de verenging, een visitekaartje”, vervolgt Van der Weide. “Een enthousiaste, positieve trainer heeft ook een heel positief effect op de leden. De trainer is wat dat betreft een heel bepalende factor voor het plezier dat iemand aan sport beleeft. Een belangrijke ‘uitstapreden’, een reden voor leden om hun sportlidmaatschap op te zeggen, is niet voor niks de bekwaamheid van de trainer. Een trainer die voldoende ‘bagage’ meekrijgt om vertrouwen te hebben in zijn of haar kunnen, heeft plezier in het werk en straalt dat uit, leden merken dat.”

Zelf stappen zetten

Bovendien, trainers die leden gemotiveerd en enthousiast willen houden, daar echter weinig begeleiding bij krijgen en steeds tegen dezelfde problemen aan blijven lopen, haken zelf ook sneller af. De behoefte aan een trainersbegeleider op elke club en meer (bij)scholing voor trainers is dan ook overduidelijk. Op kortere termijn kun je als club zelf echter ook al stappen zetten. Hier op Sport.nl/Voorclubs is de nodige informatie beschikbaar over de ondersteuning en begeleiding van trainers. Daarin komen ook de ‘vier inzichten over trainerschap’ terug, vier kernkwaliteiten die essentieel zijn voor elke trainer. En veel informatie voor de aanpak en het functioneren van de trainer is te vinden op www.sportplezier.nl/co.  Ook biedt NOC*NSF vanuit de Academie voor Sportkader het verenigingstraject Coach de Coach aan. Daarmee worden binnen een club twee à drie mensen opgeleid om trainers op de vereniging te begeleiden.

Ook waardering voor alle clubvrijwilligers en zeker voor trainers is belangrijker en heeft een groter effect dan veel verenigingen zich realiseren. Zet je trainers aan het einde van het seizoen eens uitgebreid in het zonnetje! Organiseer een gezellige barbecue of bedenk een andere gelegenheid waarbij de dankbaarheid aan je trainers centraal staat!

Op Sportplezier.nl staat in een artikel ook nog eens benadrukt waarom trainers meer begeleiding verdienen en dat geldt ook voor het filmpje dat bij het artikel is gevoegd. In het artikel wordt tevens nader toegelicht hoe bewerkstelligd kan worden dat in 2021 een trainersbegeleider de normaalste zaak van de wereld is. In het stukje worden sportclubs ook opgeroepen mee te denken over hoe dit doel te bereiken en input te leveren. Later dit jaar verschijnt tevens een speciaal boek over scholing en ondersteuning van trainers/coaches.


NOC*NSF 11 jun. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: