Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Concrete gevolgen verhoging lage btw-tarief; zo ben je voorbereid

NOC*NSF20 jun. 2018

Als de Eerste en de Tweede Kamer hun goedkeuring geven, gaat het lage btw-tarief vanaf 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%. Deze maatregel kan ook voor sportclubs en samenwerkende ondernemers gevolgen hebben voor de prijsstelling van producten en diensten als deze onder de lage btw vallen. Maar wat moet je nu praktisch anders doen.

De verhoging van het lage btw-tarief is opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet met als doel de belasting op arbeid te verleggen naar belasting op consumptie. De definitieve regeling zal op Prinsjesdag in het Belastingplan worden gepubliceerd. Met de praktische gevolgen kun je nu al rekening houden.

Hoe bepaal je het toe te passen btw-tarief?

Hoe ga je om met een prestatie die vóór 1 januari 2019 is verricht, maar die je na 1 januari 2019 factureert? En met de prestatie die je na 1 januari 2019 verricht, maar waarvoor je een betaling ontvangt vóór 1 januari 2019?

Je bepaalt het btw-tarief op het moment dat je de btw verschuldigd bent. Dit is het moment waarop je de goederen levert of de dienst verricht is. Bij een vooruitbetaling ben je op het moment van de ontvangst van de betaling btw verschuldigd.

Wanneer je een prestatie verricht vóór 1 januari 2019 maar hiervoor factureert op of na 1 januari 2019 geldt het tarief van 6%. Wanneer vooruitbetaald is voor een prestatie vóór 1 januari 2019 en de prestatie op of na 1 januari 2019 wordt verricht, dan dien je alsnog 3% btw extra af te dragen. Het kabinet doet in dit opzicht overigens wel een praktische handreiking aan ondernemers om de administratie niet onnodig ingewikkeld te maken.

Aanpassen boekhoudsysteem

Indien je btw-plichtig bent, is het verstandig vóór 1 januari 2019 je boekhoudsysteem aan te passen of in ieder geval voor een herinnering te zorgen, zodat voor prestaties die onder het lage btw-tarief vallen na 1 januari 2019 9% btw wordt afgedragen in plaats van 6%. Na de tariefwijziging kan dan nog wel btw verschuldigd zijn volgens het oude 6% btw-tarief bij facturen verstuurd in januari 2019, voor prestaties die in december 2018 zijn verricht. Deze omzet kan apart worden aangegeven in de btw-aangifte.

Anticiperen

Tot en met 31 december 2018 blijft het btw-tarief 6%. Wanneer de btw kostprijsverhogend werkt, omdat je de in rekening gebrachte btw niet als voorbelasting kunt aftrekken, kun je anticiperen op de voorgenomen verhoging door het moment van aankoop bewust naar voren te halen. Doe dit natuurlijk wel binnen de eerder genoemde wettelijke kaders.


NOC*NSF 20 jun. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: