Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Mulier Instituut: tweederde inkomsten verenigingen komt uit contributie

NOC*NSF31 mei 2018

Dat verenigingen in het algemeen voor een aanzienlijk deel afhankelijk zijn van de contributie, is geen verrassing. Het Mulier Instituut concludeerde onlangs op basis van onderzoek echter dat van alle verenigingen samen, dus inclusief sportclubs, in Nederland maar liefst 62 procent van de inkomsten uit contributie komt. En betreft het verenigingen zonder eigen accommodatie, dan gaat het zelfs om 73 procent van de inkomsten. Clubs met een eigen accommodatie halen gemiddeld ongeveer 50 procent van de inkomsten uit contributie.

Het is een van de meest in het oog springende conclusies in het Jaarbericht Verenigingsmonitor van Mulier Instituut. Daarin geeft het Instituut de resultaten weer van de verschillende peilingen bij het MI Verenigingspanel in 2017.

Aan de uitgavekant zijn de clubs een groot deel van hun kosten kwijt aan de accommodatie. Bij verenigingen met een eigen accommodatie is zo’n 29 procent van de kosten bestemd voor de accommodatie en bij verenigingen zonder eigen accommodatie gaat het om 50 procent van de kosten.

Enkele andere resultaten uit het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2017:

  • Bijna de helft van de verenigingsbestuurders (47%) heeft de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met ongewenst gedrag bij of rondom activiteiten van de vereniging.
  • Bij 71 procent van de verenigingen is de afgelopen drie jaar op een of meer manieren gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van het sportaanbod, zoals cursussen voor trainers/begeleiders (42%) en uitbreiding aantal trainers/begeleiders (28%).
  • De gemiddelde leeftijd van de verenigingsbestuurders is 54 jaar. Het gemiddeld aantal bestuursleden is vijf, waarvan een op de drie (29%) vrouw.
  • Een derde van de sportverenigingen geeft aan dat het aanbod in hun kantine in het afgelopen jaar gezonder is geworden.
  • 87 procent van de verenigingen heeft energiebesparende voorzieningen zoals een HR-verwarmingsketel of isolerende beglazing.

Het zwaartepunt van de verdeling van de vragen over de thema’s is elk jaar anders bij het MI Verenigingspanel in 2017. Veilig Sportklimaat en accommodaties waren deze keer de centrale thema’s in de peilingen. Daarnaast is naar zorg en gezondheid, verenigingsbestuur, financiën, duurzaamheidsmaatregelen en investering in sport- en beweegaanbod gevraagd. Geïnteresseerd in meer resultaten, lees dan vooral de rapportage Jaarbericht Verenigingsmonitor 2017.


NOC*NSF 31 mei 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: