Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

De nieuwe Privacywet: nog 25 dagen!

NOC*NSF30 apr. 2018

De tijd gaat dringen! De nieuwe Privacywet (AVG) gaat op 25 mei in en verplicht alle organisaties en dus zeker ook sportclubs om vanaf 25 mei 2018 te voldoen aan eisen van bescherming van persoonsgegevens. Er zijn geen uitzonderingen. Alle bedrijven, verenigingen, organisaties, praktijken, zzp-ers of welke juridische entiteit dan ook, moeten dit goed regelen en vooral kunnen aantonen dat het geregeld is. Of dat op zijn minst alles in het werk is gesteld om de zaken binnen afzienbare tijd op orde te hebben.

Om sportclubs hierbij zo goed mogelijk te helpen, heeft NOC*NSF een partnerschap gesloten met de Stichting AVG. Zij biedt een online stappenplan aan waarmee op een makkelijke manier aan de AVG-verplichtingen kan worden voldaan. Het programma omvat invulvelden, uitlegvideo’s en juridische standaard documenten. Na het doorlopen van de stappen is er een AVG-verklaring, een bewijs dat alles is gedaan om aan de wet te voldoen.

Aan de slag

Neem contact op met jouw bond  voor een login voor het stappenplan. In een zeer recent eerder artikel over de AVG hier op Sport.nl/Voorclubs legt iemand van de Stichting AVG nog eens uit waarom alle organisaties en dus ook sportclubs, hiermee aan de slag moeten en niet kunnen afwachten.

Elke club moet iets doen

Elke organisatie komt dagelijks in aanraking met persoonsgegevens. Van klanten, contacten, leveranciers partners etc. Bij mailingen, gewone emails, marketingacties, website, personeelsbestanden, CRM , Excel, Outlook of andere databases. En de wet verplicht om vast te leggen hoe met die persoonsgegevens wordt omgegaan. Niet voldoen aan de wet geeft kans op boetes; ze kunnen gekoppeld zijn aan de omzet en hoog oplopen. Het moet toch, dus ga er vandaag nog mee aan de slag, dat biedt de meeste tijd om zo veel mogelijk goed te regelen.

Modelcontracten

Om een goede basis te leggen voor het regelen van privacy-zaken op jouw club, zijn er modelcontracten beschikbaar voor een geheimhoudingsverklaring voor personeel, een privacyverklaring van de club, een toestemmingsverklaring voor leden en een zogenoemde verwerkersovereenkomst tussen vereniging en een partij die vanuit zijn rol inzage heeft in persoonlijke gegevens.

Deze documenten bieden richtlijnen om belangrijke zaken goed vast te leggen. Ze kunnen door verenigingen worden aangepast om beter aan te sluiten bij de eigen situatie. Aan de modelcontracten en de veelgestelde vragen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Heb je ondanks het document met veelgestelde vragen toch kwesties of vragen die je aan een deskundige wil voorleggen? Raadpleeg in dat geval een privacyjurist van DAS voor de Sport of de Juridische helpdesk van stichting AVG (onder de ‘help’-knop binnen het stappenplan AVG voor sportverenigingen). Je kunt natuurlijk ook overleggen met een privacyjurist die verbonden is aan de eigen vereniging.


NOC*NSF 30 apr. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: