Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

De Wet DBA: handhaving weer uitgesteld, maar niet alles kan

NOC*NSF29 mrt. 2018

Zo’n twee jaar geleden berichtten we hier op Sport.nl/Voorclubs al over de Wet DBA, deregulering beoordeling arbeidsrelatie. Die wet is er gekomen na afschaffing van de VAR, verklaring arbeidsrelatie, die tot dan toe zekerheid bood over de juiste arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en zelfstandige. Dit vooral om te voorkomen dat tussen beide partijen in de praktijk sprake is van een dienstbetrekking in plaats van een relatie tussen opdrachtgever en -nemer. Sinds invoering van de Wet DBA moet dat geregeld worden met behulp van modelcontracten en is de VAR afgeschaft. Maar actieve handhaving van de nieuwe wet is opnieuw uitgesteld.

Voor de tweede maal opgeschort

In november 2016 werd al besloten handhaving van de Wet DBA op te schorten, toen tot januari 2018. Want waar de nieuwe wet meer helderheid moest scheppen in de precieze arbeidsrelatie en de afspraken tussen zelfstandige en opdrachtgever, ontstond er juist veel onduidelijkheid en onrust. Zo veel onrust zelfs dat met name opdrachtgevers terughoudend werden met het inhuren van zelfstandigen. In die periode verscheen hier op Sport.nl/Voorclubs het eerder genoemde nieuwsbericht om een en ander nader uit te leggen.

Uitstel tot januari 2020

De eventuele onduidelijkheid die kan ontstaan bij gebruik van modelcontracten, is echter nog steeds niet uit de wereld. Vandaar dat handhaving van de wet opnieuw is uitgesteld en wel tot januari 2020. In de tussentijd beoogt het kabinet met nieuwe, specifieke wetgeving de gewenste duidelijkheid te scheppen. Ook voor sportclubs is dat belangrijk, want bijvoorbeeld trainers, groundsmen of betaalde specialisten op andere specifieke gebieden, zijn heel regelmatig als zelfstandige aan de club verbonden.

Controle

Bij het besluit tot voorlopige opschorting van handhaving van de Wet DBA in 2016 werd al wel gesteld dat de Belastingdienst kwaadwillenden in dit opzicht wel degelijk op de vingers tikt. Toen betrof het voornamelijk ernstige gevallen, maar de Belastingdienst benadrukt nu dat ook bij minder zware gevallen waarin moedwillig tegen de regels wordt gehandeld, wordt ingegrepen.

Op de website van de organisatie Werkgevers in de Sport wordt nog uitvoeriger uitgelegd wat wel en wat niet kan en wanneer sprake kan zijn van een overtreding.


NOC*NSF 29 mrt. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: